Late Withdrawals      
         
  Boy's      
1 ANSHUMAN GULIA DL 408048 75
2 ANAV VADEHRA DL 411481 134
3 LAKSHAY GUPTA UP 408214 495
4 FAISAL QUAMAR RJ 414057 59
5 SARTHAK DEORAS CG 407440 233
         
         
         
         
  Girls      
1 NANDINI SHARMA PB 405111 13
2 MANSI S NARADE MH 414325 369
3 ABINIKKA R TN 408468 14
4 AISHWARYA K.N.V.G.L. AP 412038 211
5 BHUMIKA SRIHARI KA 412875 131
6 JAHNAVI HARISH REDDY KA 410174 151
7 SHARLEE VIJAY DESHMUKH MH 408087 48