RANKING AS ON 7-1-13 LIST OF DIRECT ENTRIES
RR Memorial Championship Series - 2013
Participants list
Under 18 Girls Singles
S.no Name STATE RANKING AITA no AITA Points
1 R.SAIAVNTIKA TN 1 408621 132.5
2 Pragati Natraj TN 2 406792 110.5
3 Bhavani Balakumar TN 5 406790 107
4 Nupur Umashankar KAR 4 406758 109.75
5 Nida Kamal MAH 6 408724 105
6 C. S. Praneetha TN 3 406086 110
7 S.SOHA KAR 7 406609 88.75
8 SIMRAN WADHWA DLI 8 406565 70.5
9 SHILPI SWARUPA DAS ORI 9 411267 62.75
10 Magani Menitha AP 10 410646 64
11 Harsimran Kaur HR 11 406095 58
12 Kiran Shah DLI 12 408690 56.5
13 Rishika Ravi TN 14 410392 50.25
14 DEEPIKA KUMARAN TN 15 405204 46
15 Deeksha Ajit AP 18 409654 42.75
16 S.ILAKYA TN 19 413120 42.5
17 SHAKSHI SINGH DLI 13 412013 50.5
18 T.SHRAYASHREE TN 16 409143 43.5
19 ISHA SHAH DLI 20 408689 40.5
20 P.MADHUMITA MEENAKSHI TN 17 408593 43  
           
  QUALIFYING        
21 PRIYANGANA SETH     406721 40.5
22 NIKITA PINTO     411459  
23 ANITA RAYAN     412159  
24 JANAKI KAMALNATHAN     413960  
25 T. NIKITHA REDDY     413288  
26 PRACHI PNAIDU     407333  
27 APEKSHA SOLANKI     410938  
28 RUTVI SHAH     410872  
29 JAHNAVI SHIVRAN     412489 12
           
           
           
        S. GANESHRAM   
        CHIEF REFEREE