ACCEPTANCE LIST TS-7 U-10/16 @ CHAMUNDA GOHANA

WEEK 12 JANUARY 2015

 

BOYS/GIRLS U-10 : REGISTRATION WILL BE ON THE SPOT ON 09TH JANUARY 2015 (SATURDAY) AT 10:00 AM FOLLOWED BY DRAW AND MATCHES BY 11:00 AM

 

BOYS U-16

 

 1. 83 VAIBHAV KUNDU 414762 28Jul00 (HR)
 2. 149 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 3. 187 PRABHAV AGARWAL 408050 10Aug00 (DL)
 4. 190 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 5. 211 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 6. 213 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)
 7. 219 PRIYANSH TOLANI 412618 25May99 (HR)
 8. 247 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 9. 340 SAKSHAM AGGARWAL 415270 10Nov99 (DL)
 10. 391 DIVIJ KALIA 410674 11Dec99 (DL)
 11. 463 ADITYA KAUSHIK 417344 22Oct00 (HR)
 12. 512 RITHIK VOHRA 419233 20Jan98 (DL)
 13. 574 AARYA VARDHAN RATHORE 412974 28Dec99 (HR)
 14. 678 RICKY SEHRAWAT 415276 23Aug02 (DL)
 15. 678 ANEESH GUPTA 414107 23Feb00 (DL)
 16. 698 RUSTAM DAHIYA 412545 8Jan00 (HR)
 17. 746 PRATEEK SAROHA 414264 23Feb02 (HR)
 18. 777 VANSH JANGHU 418923 13Sep01 (HR)
 19. 852 NISHANT KAKKAR 414826 23Jul99 (CH)
 20. 884 HIMANSHU DUHAN 418660 15Feb02 (HR)
 21. 967 PARTH RAO 418648 14Dec00 (DL)
 22. RITIK MANN 418661 (HR)
 23. DEEPESH SANGWAN 418662 (HR)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

ALTERNATES/QUALIFYING

 

 1. ABHISHEK SEWAR  414546
 2. KASHISH SHARMA  418900
 3. ISHAAN NATH  420165

 

GIRLS U-16

 

 1. ASMITA KAUR  413532
 2. PRARTHANA DWIVEDI  412064
 3. ISHIKA SHARMA  418895