TTC-  AITANATIONAL VETERANS  1.5  LACS TENNIS TOURNAMENT

12.01.2015 to16.01.2015

 

ACCEPTANCE   LIST 35+

 

S.No.

Name

 

AITA Rank Points

1

DILIP MOHANTY

 

60

2

VELE PALANI

 

40

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

SPECIAL EXEMPT

 

 

 

QUALIFYING

S.No.

Name

 

 

AITA Rank Points

25

AJI.PL

 

NIL

26

A.PARAMARTHA.L.P

 

NIL

27

BINU MANI

 

NIL

28

BINOJ MANI

 

NIL

29

D.RAJESH

 

NIL

30

KRISHNAKUMAR M.S

 

NIL

31

KURIAKOSE

 

NIL

32

K.JAYAKUMAR

 

NIL

33

MAHESH

 

NIL

34

NAGARAJAN .C

 

NIL

35

RAMESH

 

NIL

36

ROOSVELL JOHNSON

 

NIL

37

SHANKAR M.S

 

NIL

38

SENTHIL BASUVAN

 

NIL

39

SRINIVAS RAGHAVAN

 

NIL

40

SUDEEP K V

 

NIL

41

SIVASANKAR

 

NIL

42

VINOD MATHEW

 

NIL

 

 

 

 

 

ACCEPTANCE   LIST 45+

 

S.No.

Name

 

AITA Rank Points

1

R.NAGARAJ

 

70

2

SANJAI KUMAR

 

38

3

RAJARAM

 

20

4

RAMSUBRAMANIYAN.B

 

16

5

MADUKAR.K

 

15

6

RAJMOHAN PILLAI

 

15

7

RAJPAL DESWAL

 

8

8

MARTIN GEORGE

 

7

9

BIJU K THOMAS

 

6

10

RAMKISHORE.B

 

6

11

POONACHA

 

5

12

ABRAHAM JOSE

 

4

13

ASUTHOSH MISHRA

 

4

14

VIJAY DESAI

 

4

15

K.V SRINIVASA RAO

 

3

16

REGI VARGESE

 

2

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

SPECIAL EXEMPT

 

 

 

QUALIFYING

S.No.

Name

 

 

AITA Rank Points

25

AJITH RADHAKRISHNAN

 

NIL

26

AUSTIN MENDIS

 

NIL

27

DUMGSTON

 

NIL

28

K.SHANKAR

 

NIL

29

S.SURESH

 

NIL

30

A.NAJEEM

 

NIL

31

SRERAAM

 

NIL

32

JAYAKRISHNAN.S

 

NIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTANCE   LIST 55+

 

S.No.

Name

 

AITA Rank Points

1

MURTHATI M SURESH

 

120

2

M.R.RAMESH

 

55

3

TOM EDWARD

 

15

4

S.JAYARAMAN

 

14

5

S.RAJEEV

 

10

6

SASI KUMAR.G

 

10

7

RAJASEKARAN.S

 

10

8

TOMY MANI

 

10

9

SOMASHEKAR

 

9

10

GEORGE MATHEW

 

6

11

S. NATARAJAN

 

4

12

A.JAYAKUMAR

 

4

13

SURESH KOILRAIAN

 

4

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

SPECIAL EXEMPT

 

 

 

QUALIFYING

S.No.

Name

 

 

AITA Rank Points

25

AJAYKUMAR.A

 

NIL

26

C.B HOSAMATH

 

NIL

27

NANDAKUMAR

 

NIL

28

M D S KUMARASWAMY

 

NIL

29

C.V THIRUMALASELVAN

 

NIL

30

P V .TIMOTHY

 

NIL

31

UTTAM MANE

 

NIL

32

H.KRISHNAMOORTHY

 

NIL

33

JAYACHANDRAN

 

NIL

34

SOMASUNDARAM.N

 

NIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTANCE   LIST 65+

 

S.No.

Name

 

AITA Rank Points

1

ARAVIND KAIMAL

 

76

2

BALAKRISHNAN.D

 

42

3

SURENDRAN.V

 

40

4

VENKATACHALAM.M.S

 

36

5

C.H.NAIDU

 

29

6

THOMAS MATHEW

 

15

7

SAMPATH RADHAVAN

 

11

8

CLIFFORD PEREIRA

 

10

9

RAJENDRAN.K

 

10

10

T.C KOSHY

 

8

11

ANIL KUMAR

 

6

12

SATHIS KUMAR

 

6

13

ANDREWS.T.A

 

2

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

SPECIAL EXEMPT

 

 

 

QUALIFYING

S.No.

Name

 

 

AITA Rank Points

25

P.R RAJU

 

NIL

26

MUTHUKUMAR.S

 

NIL