ACCEPTANCE LIST TS-7 UNDER 14 AND 16

WEEK 25 AUGUST 2014 @ CHAMUNDA SONIPAT

 

GIRLS UNDER 14 YEARS

 

 1. 51 ASHPREET KAUR BAJWA 413777 2Sep01 (PB)
 2. 142 VANSHIKA CHOUDHARY 412418 25Aug02 (UP)
 3. 164 JAHANVI DWIVEDI 414905 13Oct00 (UP)
 4. 316 SURBHI CHAAROTIA 414306 24Nov01 (UP)
 5. 363 AKSHITA SHARMA 414226 23Mar01 (DL)
 6. 445 ANUSHKA SHARMA 414225 23Mar01 (DL)

 

 

GIRLS UNDER 16 YEARS

 

 1. 96 ASHPREET KAUR BAJWA 413777 2Sep01 (PB)
 2. 251 JAHANVI DWIVEDI 414905 13Oct00 (UP)
 3. 375 VANSHIKA CHOUDHARY 412418 25Aug02 (UP)
 4. 696 SURBHI CHAAROTIA 414306 24Nov01 (UP)
 5. AKSHITA SHARMA 414226 23Mar01 (DL)
 6. ANUSHKA SHARMA 414225 23Mar01 (DL)

 

 

 

BOYS UNDER 14 YEARS

 

 1. 33 SAHISHNU SHARMA 412548 11Sep00 (J&K)
 2. 64 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 3. 92 AAKASH AHLAWAT 414441 3Apr02 (HR)
 4. 101 SAVNEET SINGH BAJWA 413778 16Jan00 (PB)
 5. 114 DIVESH GAHLOT 414748 1Jan03 (HR)
 6. 126 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 7. 146 UDIT KUMAR KAMBOJ 413235 2May01 (HR)
 8. 156 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 9. 161 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 10. 176 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 11. 178 PARAS MAAN 415570 17May00 (DL)
 12. 190 SARTHAK SUDEN 416265 3Oct01 (DL)
 13. 218 NISHANT DABAS 414708 2Dec03 (DL)
 14. 224 TUSHAR AGGARWAL 413236 5Dec00 (HR)
 15. 229 VIKRAM ADITYA SINGH KADIAN 416347 8Jul02 (HR)
 16. 229 KARTHIK SINGH PANWAR 414051 22Mar01 (DL)
 17. 264 NAMAN SHARMA 414049 9May01 (DL)
 18. 270 VANSH KAPOOR 413704 1Sep02 (DL)
 19. 284 AARYAN PANDIT 413716 27Mar02 (HR)
 20. 369 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)
 21. 375 ANMOL PANKAJ JAIN 415467 4Dec02 (DL)
 22. 389 SAMARTH SURI 414694 29Jun01 (CH)
 23. 389 SARVAGYA VATS 417975 24Sep01 (HR)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

 

ALTERNATES

 

 1. 411 PRATEEK SAROHA 414264 23Feb02 (HR)
 2. 433 AVIK CHAUDHERY 415279 30Nov01 (DL)
 3. 438 YASHDEEP SINGH DUGGAL 417160 28Jan00 (HR)
 4. 447 RICKY SEHRAWAT 415276 23Aug02 (DL)
 5. 520 ADITYA MAHALWAL 417394 25Sep00 (DL)
 6. 601 PARTH RAO 418648 14Dec00 (DL)
 7. 712 PRANAV CHOPRA 414438 24Mar03 (CH)
 8. 947 SDDHARTH BASAITIA 417401 2Jan02 (HR)

 

 

BOYS UNDER 16 YEARS

 

 1. 137 VAIBHAV KUNDU 414762 28Jul00 (HR)
 2. 161 SAHISHNU SHARMA 412548 11Sep00 (J&K)
 3. 179 HIMANSHU RAWAT 415143 26Jun98 (DL)
 4. 179 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 5. 204 LAKSHAY GUPTA 408214 29Sep00 (UP)
 6. 206 MAYANK ARYA 411939 18Sep99 (DL)
 7. 222 SAVNEET SINGH BAJWA 413778 16Jan00 (PB)
 8. 222 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 9. 232 RITVIK KASHYAP 408638 9Sep99 (DL)
 10. 283 SUNIL JAMUDA 415368 17Oct99 (DL)
 11. 317 RHYTHM MALHOTRA 410533 29Mar01 (DL)
 12. 344 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 13. 354 SIDDHARTH ASAUDHA 408800 13Sep99 (DL)
 14. 389 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 15. 406 DIVESH GAHLOT 414748 1Jan03 (HR)
 16. 406 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)
 17. 440 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 18. 448 MOHIT SHARMA 414163 22May99 (HR)
 19. 448 MAEL KESH 407694 30Dec99 (DL)
 20. 489 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 21. 523 TUSHAR AGGARWAL 413236 5Dec00 (HR)
 22. 527 JASKARAN SINGH RIAR 410993 7Aug00 (CH)
 23. 746 AAKASH AHLAWAT 414441 3Apr02 (HR)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

ALTERNATES

 

 1. 746 YASHDEEP SINGH DUGGAL 417160 28Jan00 (HR)
 2. 880 NAMAN SHARMA 414049 9May01 (DL)
 3. 880 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)