UPDATED ACCEPTANCE LIST TS-7 U16/18 BOYS & GIRLS @ CHAMUNDA SONIPAT WEEK 24 NOVEMBER 2014

 

BOYS U-16

 

 1. 52 HIMANSHU MOR 406697 4Jan01 (HR)
 2. 75 NAITHAOLIN CALVIN GOLMEI 409133 27May00 (CH)
 3. 98 SAGAR SEHRAWAT 409707 6Oct99 (DL)
 4. 108 PARANJAY KUKRETI 412701 6Nov99 (DL)
 5. 130 AKHIL DUHOON 413835 3Apr99 (UP)
 6. 149 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)
 7. 150 MAYANK ARYA 411939 18Sep99 (DL)
 8. 177 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)
 9. 190 SAHISHNU SHARMA 412548 11Sep00 (J&K)
 10. 194 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 11. 230 SAVNEET SINGH BAJWA 413778 16Jan00 (PB)
 12. 238 ANMOL RATTAN KAMBOJ 410863 13Jul00 (CH)
 13. 247 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 14. 292 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 15. 293 PRIYANSH TOLANI 412618 25May99 (HR)
 16. 296 ADITYA MAHALWAL 417394 25Sep00 (DL)
 17. 299 AKRAM TABISH 415974 1Feb99 (DL)
 18. 301 SUNIL JAMUDA 415368 17Oct99 (DL)
 19. 307 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)
 20. 310 YOGESH KALIRAMAN 410756 18Jan98 (HR)
 21. 323 MAEL KESH 407694 30Dec99 (DL)
 22. 326 SAKSHAM AGGARWAL 415270 10Nov99 (DL)
 23. 335 HRITIK BAWEJA 414739 28Aug00 (HR)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

ALTERNATES/QUALIFYING

 

 1. 347 RISHIRAJ SHEKHAWAT 413517 9Nov98 (RJ)
 2. 347 SHUBHAM GAJRAJ 417849 12Oct99 (RJ)
 3. 361 HARMEET LUTHRA 409823 15Jan99 (UP)
 4. 361 MOHIT SHARMA 414163 22May99 (HR)
 5. 385 SAMIT KESARI 415077 15Jul01 (UP)
 6. 394 AAKASH AHLAWAT 414441 3Apr02 (HR)
 7. 420 VIJAYANT DALAL 414253 19Oct00 (HR)
 8. 447 AVIK CHAUDHERY 415279 30Nov01 (DL)
 9. 452 KARTHIK SINGH PANWAR 414051 22Mar01 (DL)
 10. 464 CHINTU SINGH RANA 412016 29Aug99 (DL)
 11. 499 AYUSH SHARMA 418902 18Nov01 (RJ)
 12. 519 SAMMAR RAINA 411251 3Jun02 (DL)
 13. 563 AARYA VARDHAN RATHORE 412974 28Dec99 (HR)
 14. 636 RICKY SEHRAWAT 415276 23Aug02 (DL)
 15. 788 BHAVESH KUMAR AGARWAL 413128 2Aug01 (HR)
 16. 792 JASMAN PREET SINGH 418071 20Nov00 (PB)
 17. 792 SHIVIT DHAMIJA 420469 6Oct99 (DL)
 18. 1139 ABHISHEK A SINGH 417731 14Nov00 (DL)

 

 

BOYS U-18

 

 1. 95 RAHUL SETH 407693 24Jul96 (CH)
 2. 98 HIMANSHU MOR 406697 4Jan01 (HR)
 3. 104 SACCHITT SHARRMA 408768 16Jan01 (DL)
 4. 105 SAGAR SEHRAWAT 409707 6Oct99 (DL)
 5. 119 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 6. 139 SIDDHANT MAHALA 413630 21Feb99 (RJ)
 7. 157 SAHAJ SOMANI 407523 18Sep98 (DL)
 8. 170 DAKSH MANGLICK 412275 25Oct97 (HR)
 9. 175 PARANJAY KUKRETI 412701 6Nov99 (DL)
 10. 179 DHRUV BHATIA 408839 25Nov98 (DL)
 11. 212 SUYASH . 414263 15Mar98 (UP)
 12. 216 RAVINDER CHOUDHARY 417895 23Dec97 (HR)
 13. 221 MAYANK ARYA 411939 18Sep99 (DL)
 14. 228 AKHIL DUHOON 413835 3Apr99 (UP)
 15. 254 VARNIT ARORA 408770 10Oct98 (DL)
 16. 273 KASHISH KALRA 408037 22Oct97 (DL)
 17. 273 AKSHAY CHAUHAN 415944 28Mar98 (HR)
 18. 281 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)
 19. 287 ABHISHEK AHLAWAT 416962 18Apr97 (CH)
 20. 295 NAITHAOLIN CALVIN GOLMEI 409133 27May00 (CH)
 21. 295 RAUNAQ SINGH MARWAH 412324 14Dec98 (HR)
 22. 320 ANMOL RATTAN KAMBOJ 410863 13Jul00 (CH)
 23. 345 HARMEET LUTHRA 409823 15Jan99 (UP)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

ALTERNATES/QUALIFYING

 

 1. 361 CHINTU SINGH RANA 412016 29Aug99 (DL)
 2. 361 RITVIK R RANA 416301 19Apr97 (CH)
 3. 369 SAKSHAM AGGARWAL 415270 10Nov99 (DL)
 4. 372 ADITYA JAIN 402983 1Jan98 (DL)
 5. 372 YOGESH KALIRAMAN 410756 18Jan98 (HR)
 6. 384 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)
 7. 389 AKRAM TABISH 415974 1Feb99 (DL)
 8. 459 PRIYANSHU TOLANI 412618 25May99 (HR)
 9. 467 SAVNEET SINGH BAJWA 413778 16Jan00 (PB)
 10. 501 ADITYA MAHALWAL 417394 25Sep00 (DL)
 11. 513 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 12. 513 SOURABH SINGH 415365 8Apr99 (TN)
 13. 518 MOHIT SHARMA 414163 22May99 (HR)
 14. 518 SUNIL JAMUDA 415368 17Oct99 (DL)
 15. 518 MAEL KESH 407694 30Dec99 (DL)
 16. 587 SAHISHNU SHARMA 412548 11Sep00 (J&K)
 17. 587 HRITIK BAWEJA 414739 28Aug00 (HR)
 18. 658 AYUSH SHARMA 418902 18Nov01 (RJ)
 19. 658 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)
 20. 701 VIJAYANT DALAL 414253 19Oct00 (HR)
 21. 839 SHIVIT DHAMIJA 420469 6Oct99 (DL)

 

GIRLS U-16

 

 1. 414404  MUSKAN GUPTA
 2. 413777  ASHPREET KAUR BAJWA
 3. 418895  ISHIKA SHARMA
 4. 414019  VRITI PANWAR

 

GIRLS U-18

 

 1. 414404  MUSKAN GUPTA
 2. 413777  ASHPREET KAUR BAJWA
 3. 418895  ISHIKA SHARMA
 4. 414019  VRITI PANWAR