ACCEPTANCE LIST TS-7 U-12/14 BOYS AND GIRLS

WEEK 20 OCTOBER 2014

 

GIRLS U-12

 

 1. JAGMEET KAUR  419738
 2. SHYLA KHATTAR  416158
 3. PALAK CHOUDHARY  419412
 4. SANVI AHLUWALIA R-
 5. GEETAM MISHRA  418674
 6. SHRUTI AHLAWAT  418964
 7. ANUMEHA VERMA  418777
 8. ANJALI RATHI  417258
 9. STEISHA BUDDHALA  419826

 

 

GIRLS U-14

 

 1. JAGMEET KAUR  419738
 2. SHRISHTI DHIR  416998
 3. AADITA VASHISHTH  417692
 4. SOHANI MAKKAR  416204
 5. ANUSHKA SHARMA  414225
 6. AKSHITA SHARMA  414226
 7. ISHIKA SHARMA  418895
 8. GEETAM MISHRA  418674

 

BOYS U-12

 

 1. 15 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 2. 37 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 3. 56 UDDAYVIR SINGH 414420 17Dec02 (CH)
 4. 85 SARABJOT SINGH 416168 12Jun03 (CH)
 5. 109 AJAY KUNDU 416060 23Sep03 (HR)
 6. 123 PRANAV CHOPRA 414438 24Mar03 (CH)
 7. 130 YUVRAJ PANDIT 417974 28Mar02 (HR)
 8. 130 D ANIRUDH KRISHNA 417040 24Apr03 (HR)
 9. 135 KARTIK SAXENA 416211 9Nov03 (DL)
 10. 141 TANISH SINGLA 419409 4Mar02 (DL)
 11. 143 AMAN DAHIYA 418850 18Aug04 (HR)
 12. 173 RICKY SEHRAWAT 415276 23Aug02 (DL)
 13. 180 ABHAY MOHAN 414780 2Apr02 (CH)
 14. 203 VISHAL YADAV 416537 27May03 (HR)
 15. 208 NISHCHAY ANAND 416259 16Aug02 (HR)
 16. 245 KHUSH SHARMA 414682 13Apr04 (UP)
 17. 256 JASMEET DUHAN 418781 8Feb05 (HR)
 18. 262 HIMANSHU DUHAN 418660 15Feb02 (HR)
 19. 273 SEHAJ NAANGAL 416498 14Aug02 (CH)
 20. 277 ADITYA CHOPRA 416156 12Nov04 (DL)
 21. 285 VANSH ARORA 416294 18Sep04 (DL)
 22. 312 ANIMESH VERMA 417321 28Apr02 (HR)
 23. 329 SIDDHARTH BASAITI 417401 2Jan02 (HR)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

ALTERNATES

 

25. 329 YUVAN NANDAL 418212 28Jul05 (HR)

 1. 350 NAVYA KUMAR 417568 19Jul02 (DL)
 2. 381 RITIK MANN 418661 4May03 (HR)
 3. 407 PRATEK SINGH 416279 1Jul03 (HR)
 4. 460 PRANAY SHARMA 416495 7Aug02 (CH)
 5. 460 DEEPESH SANGWAN 418662 25Aug02 (HR)
 6. 648 ABHAY CHHABRA 419917 29Apr04 (DL)

 

 

BOYS U-14

 

 1. 99 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 2. 111 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 3. 117 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 4. 159 UDIT KUMAR KAMBOJ 413235 2May01 (HR)
 5. 194 BHAVESH KUMAR AGARWAL 413128 2Aug01 (HR)
 6. 194 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)
 7. 200 PARAS MAAN 415570 17May00 (DL)
 8. 265 UDDAYVIR SINGH 414420 17Dec02 (CH)
 9. 281 ARCHIT JUNEJA 417382 14Sep00 (CH)
 10. 302 AVIK CHAUDHERY 415279 30Nov01 (DL)
 11. 307 ABHIJIT SINGH 413406 3Jul02 (UP)
 12. 319 SARABJOT SINGH 416168 12Jun03 (CH)
 13. 326 SATYAKIN KOHLI 412430 9Feb01 (UP)
 14. 340 RICKY SEHRAWAT 415276 23Aug02 (DL)
 15. 361 PRATEEK SAROHA 414264 23Feb02 (HR)
 16. 401 D ANIRUDH KRISHNA 417040 24Apr03 (HR)
 17. 419 AJAY KUNDU 416060 23Sep03 (HR)
 18. 422 DHAIRYA NAGPAL 416523 22May01 (HR)
 19. 446 AYUSH SHARMA 418902 18Nov01 (RJ)
 20. 511 TANISH SINGLA 419409 4Mar02 (DL)
 21. 513 ABHAY MOHAN 414780 2Apr02 (CH)
 22. 513 YUVRAJ PANDIT 417974 28Mar02 (HR)
 23. 551 HIMANSHU DUHAN 418660 15Feb02 (HR)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

 

ALTERNATES

 1. 587 KARTIK SAXENA 416211 9Nov03 (DL)
 2. 604 DABBU MOTHSERA 416428 23Jun02 (HR)
 3. 704 NAVNEET SINGH SEHGAL 419624 11Mar00 (DL)
 4. 704 RITIK MANN 418661 4May03 (HR)
 5. 789 NAVYA KUMAR 417568 19Jul02 (DL)
 6. 789 PRANAV CHOPRA 414438 24Mar03 (CH)
 7. 866 ARYA GOEL 419529 12Sep00 (UP)
 8. 866 PRATEK SINGH 416279 1Jul03 (HR)
 9. 899 SARABJEET SINGH SAINI 417546 24Aug01 (HR)
 10. 904 SEHAJ NAANGAL 416498 14Aug02 (CH)
 11. 904 AMAN DAHIYA 418850 18Aug04 (HR)
 12. 904 VINEET NARWAL 416522 28Apr01 (HR)
 13. 904 SAMEER V RAO 409629 14Feb00 (DL)
 14. 995 NISHCHAY ANAND 416259 16Aug02 (HR)
 15. 1053 DEEPESH SANGWAN 418662 25Aug02 (HR)
 16. 1053 VANSH ARORA 416294 18Sep04 (DL)