ACCEPTANCE LIST TS-7 UNDER 16 & 18 BOYS & GIRLS @ CHAMUNDA SONIPAT 18 AUGUST 2014

 

GIRLS U-16

 

 1. 56 MUSKAN GUPTA 414404 16Feb01 (DL)
 2. 106 ANKITA HOON 412132 5Dec98 (DL)
 3. 110 ANU VERMA 417403 30Sep01 (DL)
 4. 143 JAGRITI D CHOUDHRY 408371 2Sep98 (DL)
 5. 243 AARUSHI GOYAL 415854 25Dec01 (DL)
 6. 250 JAHANVI DWIVEDI 414905 13Oct00 (UP)
 7. 502 MANYA NEGI 414820 9Nov01 (UP)
 8. 507 KAAVYA SAWHNEY 412268 14Feb01 (UP)
 9. 584 ISHIKA SHARMA 418895 26Jul00 (RJ)
 10. MAHIMA NEGI 407255
 11. PRARTHANA DWIVEDI 412064
 12.  

 

 

GIRLS U-18

 

 1. 87 ANKITA HOON 412132 5Dec98 (DL)
 2. 163 JAGRITI D CHOUDHRY 408371 2Sep98 (DL)
 3. 265 JAHANVI DWIVEDI 414905 13Oct00 (UP)
 4. 374 MANYA NEGI 414820 9Nov01 (UP)
 5. MAHIMA NEGI 407255
 6. MUSKAN GUPTA 414404
 7. PRACHI SARIN 415184
 8. ISHIKA SHARMA 418895
 9. KAAVYA SAWHNEY 412268
 10. ANU VERMA 417403
 11. PIOUS MUDGIL
 12. PRARTHANA DWIVEDI 412064

 

BOYS U-16

 

 1. 41 ARNAV BHARDWAJ 407930 26Mar99 (HR)
 2. 78 RISHABH SHARDA 408291 9Jan00 (CH)
 3. 103 PALLAV KUMAR ROUSHA 408850 30Sep98 (DL)
 4. 104 SANKET TOMAR 407057 22Aug00
 5. 110 SAGAR SEHRAWAT 409707 6Oct99 (DL)
 6. 112 PARANJAY KUKRETI 412701 6Nov99 (DL)
 7. 115 MOHAK BAJAJ 409263 8Jan98 (DL)
 8. 138 SIDDHANT MAHALA 413630 21Feb99 (RJ)
 9. 139 SUYASH GUPTA 414263 15Mar98 (UP)
 10. 156 PRITHVI KHANNA 411570 31Aug98 (DL)
 11. 178 AKHIL DUHOON 413835 3Apr99 (UP)
 12. 179 HIMANSHU RAWAT 415143 26Jun98 (DL)
 13. 179 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 14. 207 LAKSHAY GUPTA 408214 29Sep00 (UP)
 15. 222 PARTH SHARMA 405734 3Aug98 (DL)
 16. 222 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 17. 227 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)
 18. 229 ANMOL RATTAN KAMBOJ 410863 13Jul00 (CH)
 19. 246 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)
 20. 272 SRIJAN SINGH 411037 3Feb99 (UP)
 21. 281 SUNIL JAMUDA 415368 17Oct99 (DL)
 22. 301 AKSHAY CHOUHAN 415944 28Mar98 (HR)
 23. 311 PARMEET SINGH DEOL 408870 8Aug98 (CH)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

ALTERNATES

 

 1. 313 RHYTHM MALHOTRA 410533 29Mar01 (DL)
 2. 344 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 3. 388 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 4. 404 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)
 5. 404 SHIVAM VIJ 411192 4Jul99 (CH)
 6. 404 DIVESH GAHLOT 414748 1Jan03 (HR)
 7. 437 AJEYA AKHILA NAND 412600 22Jul99 (MH)
 8. 446 MOHIT SHARMA 414163 22May99 (HR)
 9. 524 GAUTAM DIPAK 419814 4May00 (HR)
 10. 869 SOUREN KHANNA 411132 15Dec00 (PB)
 11. 869 PARTH RAO 418648 14Dec00 (DL)
 12. 869 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)

 

BOYS U-18

 

 1. 108 ARNAV BHARDWAJ 407930 26Mar99 (HR)
 2. 113 SHUBHAM MALHOTRA 405933 27Jan99 (DL)
 3. 124 PALLAV KUMAR ROUSHA 408850 30Sep98 (DL)
 4. 150 SAGAR SEHRAWAT 409707 6Oct99 (DL)
 5. 162 HARSHIT BANSAL 407055 8Nov97 (UP)
 6. 167 MOHAK BAJAJ 409263 8Jan98 (DL)
 7. 172 HIMANSHU RAWAT 415143 26Jun98 (DL)
 8. 179 LAKSHAY GUPTA 408214 29Sep00 (UP)
 9. 192 SANKET TOMAR 407057 22Aug00 (DL)
 10. 192 PARTH SHARMA 405734 3Aug98 (DL)
 11. 197 PARANJAY KUKRETI 412701 6Nov99 (DL)
 12. 199 SACCHITT SHARRMA 408768 16Jan01 (DL)
 13. 215 KASHISH KALRA 408037 22Oct97 (DL)
 14. 218 DAKSH MANGLICK 412275 25Oct97 (HR)
 15. 231 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)
 16. 246 HARJASLEEN SINGH 409648 26Nov96 (PB)
 17. 273 SIDDHANT MAHALA 413630 21Feb99 (RJ)
 18. 277 ANURAG MISHRA 415416 2Jul97 (UP)
 19. 318 ANMOL RATTAN KAMBOJ 410863 13Jul00 (CH)
 20. 332 HIMANSHU SAINI 410778 24Jan97 (CH)
 21. 342 SUYASH GUPTA 414263 15Mar98 (UP)
 22. 360 AKSHAY CHAUHAN 415944 28Mar98 (HR)
 23. 360 RISHAB GUPTA 410372 11May97 (UP)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

ALTERNATES

 

 1. 369 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 2. 395 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 3. 399 AKHIL DUHOON 413835 3Apr99 (UP)
 4. 442 SAURAV KALKAL 410567 24Sep00 (DL)
 5. 442 YUVRAJ 410750 26May97 (HR)
 6. 484 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 7. 487 MOHIT SHARMA 414163 22May99 (HR)
 8. 544 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)
 9. 552 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)
 10. 656 PARMEET DEOL 408870 8Aug98 (CH)
 11. 656 PRITHVI KHANNA 411570 31Aug98 (DL)
 12. 656 VIKAS AHLAWAT 407253 17Aug96 (HR)
 13. 656 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 14.