CHAMUNDA AITA TENNIS CHAMPIONSHIPS-2014

 

ACCEPTANCE LIST TS-7 U-12 & 14 BOYS AND GIRLS

17 NOV 2014 @ CHAMUNDA SONIPAT

 

GIRLS U-12

 

 1. PRIYAL CHOUDHARY  420156
 2. LAGAN BIDHAN  418769
 3. RHYTHM ASWAL  414337
 4. ANUMEHA VERMA  418777
 5. ANJALI RATHI  417258

 

 

GIRLS U-14

 

 1. PRIYAL CHOUDHARY  420156
 2. ANU MOR  419444
 3. RHYTHM ASWAL  414337
 4. PRIKSHITA  420325

                         

 

BOYS U-12

 

 1. 17 AAKASH AHLAWAT 414441 3Apr02 (HR)
 2. 25 SHRUT MOHAN NARGETA 411840 23Aug02 (PB)
 3. 30 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 4. 74 ADITYA V MANN 415853 17Feb03 (DL)
 5. 75 SIDHARTH GOEL 414563 14Apr03 (CH)
 6. 111 AJAY KUNDU 416060 23Sep03 (HR)
 7. 118 YUVRAJ PANDIT 417974 28Mar02 (HR)
 8. 119 PRANAV CHOPRA 414438 24Mar03 (CH)
 9. 126 TANISH SINGLA 419409 4Mar02 (DL)
 10. 162 RICKY SEHRAWAT 415276 23Aug02 (DL)
 11. 167 ADITYA BALDA 417853 17Aug03 (HR)
 12. 168 ABHAY MOHAN 414780 2Apr02 (CH)
 13. 181 PRATEEK SAROHA 414264 23Feb02 (HR)
 14. 189 ADITYA RATHI 417243 13Jun05 (HR)
 15. 210 AMAN KUMAR 417465 17Dec02 (UP)
 16. 216 NISHCHAY ANAND 416259 16Aug02 (HR)
 17. 216 ARPAN MANN 417254 26Jan02 (DL)
 18. 251 KHUSH SHARMA 414682 13Apr04 (UP)
 19. 269 JASMEET DUHAN 418781 8Feb05 (HR)
 20. 287 ADITYA CHOPRA 416156 12Nov04 (DL)
 21. 326 ANIMESH VERMA 417321 28Apr02 (HR)
 22. 335 ARYAN NIJHAWAN 415125 16Nov02 (HR)
 23. 346 YUVAN NANDAL 418212 28Jul05 (HR)
 24. 390 YOGENDER MRITYUNJAY BHARDWAJ 418732 2Jun02 (HR)

 

 

ALTERNATES/QUALIFYING

 

 1. 390 ASHISH BAWRA 419040 8Sep02 (HR)
 2. 433 PRATEK SINGH 416279 1Jul03 (HR)
 3. 465 PRANAY CHOUDHARY 420155 18Mar03 (RJ)
 4. 518 KARAN SHANDILYA 414090 22Feb03 (HR)
 5. 617 SHRENIK BHALLA 414722 24Jul02 (CH)

 

 

BOYS U-14

 

 1. 91 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 2. 102 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 3. 127 SHRUT MOHAN NARGETA 411840 23Aug02 (PB)
 4. 182 NISHANT DABAS 414708 2Dec03 (DL)
 5. 239 ADITYA V MANN 415853 17Feb03 (DL)
 6. 305 YASH DABAS 414707 5Feb02 (DL)
 7. 321 RICKY SEHRAWAT 415276 23Aug02 (DL)
 8. 323 PRATEEK SAROHA 414264 23Feb02 (HR)
 9. 373 SIDHARTH GOEL 414563 14Apr03 (CH)
 10. 394 SAMARTH SURI 414694 29Jun01 (CH)
 11. 406 ARPAN MANN 417254 26Jan02 (DL)
 12. 413 TANISH SINGLA 419409 4Mar02 (DL)
 13. 418 YUVRAJ PANDIT 417974 28Mar02 (HR)
 14. 435 AJAY KUNDU 416060 23Sep03 (HR)
 15. 449 SARVAGYA VATS 417975 24Sep01 (HR)
 16. 462 ABHAY MOHAN 414780 2Apr02 (CH)
 17. 510 PRANAV CHOPRA 414438 24Mar03 (CH)
 18. 511 ARYAN NIJHAWAN 415125 16Nov02 (HR)
 19. 597 SARTHAK SEHRAWAT 416736 22Feb02 (DL)
 20. 617 DABBU MOTHSERA 416428 23Jun02 (HR)
 21. 763 AMAN KUMAR 417465 17Dec02 (UP)
 22. 799 ADITYA BALDA 417853 17Aug03 (HR)
 23. 877 PRATEK SINGH 416279 1Jul03 (HR)
 24. 877 ADITYA RATHI 417243 13Jun05 (HR)

 

 

ALTERNATES/QUALIFYING

 

 1. 918 VINEET NARWAL 416522 28Apr01 (HR)
 2. 918 SAMEER V RAO 409629 14Feb00 (DL)
 3. 1019 NISHCHAY ANAND 416259 16Aug02 (HR)
 4. 1078 PRANAY CHOUDHARY 420155 18Mar03 (RJ)
 5. 1078 ASHISH BAWRA 419040 8Sep02 (HR)
 6. 1268 SHRENIK BHALLA 414722 24Jul02 (CH)
 7. 1268 KHUSH SHARMA 414682 13Apr04 (UP)