ACCEPTANCE LIST 15 SEPTEMBER 2014 SONIPAT TS-7 UNDER 14 AND 16

 

GIRLS U-14

 

 1. ANUSHKA BELWAL 418776
 2. GAURISA DABRAL 415734

 

 

GIRLS U-16

 

 1. NANDINI SINGH 409644
 2. MOHINI MALIK
 3. ANUSHKA BELWAL 418776
 4. GAURISA DABRAL 415734

 

 

BOYS U-14

 

 1. 65 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)
 2. 66 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 3. 70 AAKASH AHLAWAT 414441 3Apr02 (HR)
 4. 93 DIVESH GAHLOT 414748 1Jan03 (HR)
 5. 130 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 6. 134 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 7. 147 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 8. 150 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 9. 186 VIJAYANT DALAL 414253 19Oct00 (HR)
 10. 245 NAMAN SHARMA 414049 9May01 (DL)
 11. 294 ADITYA V MANN 415853 17Feb03 (DL)
 12. 359 YASHDEEP SINGH DUGGAL 417160 28Jan00 (HR)
 13. 1199 SUMIR SRIVASTAVA 416694 21Mar03 (RJ)

 

BOYS U-16

 

 1. 63 HIMANSHU MOR 406697 4Jan01 (HR)
 2. 151 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)
 3. 206 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 4. 218 ADITYA PRATAP SINGH 413058 5Jan98 (UK)
 5. 297 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 6. 314 DIVESH GAHLOT 414748 1Jan03 (HR)
 7. 331 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 8. 352 YOGESH KALIRAMAN 410756 18Jan98 (HR)
 9. 365 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 10. 455 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 11. 470 VIJAYANT DALAL 414253 19Oct00 (HR)
 12. 470 AAKASH AHLAWAT 414441 3Apr02 (HR)
 13. 775 YASHDEEP SINGH DUGGAL 417160 28Jan00 (HR)
 14. 906 NAMAN SHARMA 414049 9May01 (DL)
 15.