ACCEPTANCE LIST TS-7 BOYS & GIRLS UNDER 14 AND 16

RANK AS ON 26 MAY CONSIDERED

THOSE IN ALTERBATES/WAITING SHOULD CHECK BEFORE QULIFYING SIGN IN

 

GIRLS U-14

 

1.                  119 SMRITI SINGH 413207       HR

2.                  154 VANSHIKA CHOUDHARY 412418 25Aug02 (UP)

3.                  167 ISHITA SINGH 412240 9Jan02 (HR)

4.                  193 SANDEEPTI SINGH RAO 415996 8May03 (HR)

5.                  216 MITALI SINGH 414148 DL

6.                  235 SRISHTI DHIR 416998 24Sep02 (CH)

7.                  289 SHEFALI ARORA 414464 27Sep01 (DL)

 

GIRLS U-16

 

1.                  280 SMRITI SINGH 413207 HR

2.                  412 MITALI SINGH 414148 DL

3.                  438 SHEFALI ARORA 414464 27Sep01 (DL)

4.                  485 ISHITA SINGH 412240 9Jan02 (HR)

5.                  593 MRINALINI KAUSHIK 415200 7Nov99 (DL)

 

 

BOYS U-14

 

1.                  44 VAIBHAV KUNDU 414762 HR

2.                  58 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)

3.                  65 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)

4.                  103 AAKASH AHLAWAT 414441 3Apr02 (HR)

5.                  107 NEERAJ YASHPAUL 414529 4Sep00 (CH)

6.                  112 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)

7.                  170 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)

8.                  172 VIJAYANT DALAL 414253 19Oct00 (HR)

9.                  217 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)

10.              228 VIKRAM ADITYA SINGH KADIAN 416347 8Jul02 (HR)

11.              230 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)

12.              249 TUSHAR AGGARWAL 413236 5Dec00 (HR)

13.              275 SARTHAK JAITLEY 411118 2Jan02 (DL)

14.              297 SARANG GARG 414444 13Aug00 (UP)

15.              303 SIDHARTH GOEL 414563 14Apr03 (CH)

16.              503 ADITYA V MANN 415853 17Feb03 (DL)

 

BOYS U-16

 

1.                  71 HIMANSHU MOR 406697 4Jan01 (HR)

2.                  87 AMIT BENIWAL 411233 6Mar00 (HR)

3.                  163 VAIBHAV KUNDU 414762 HR

4.                  169 MAYANK ARYA 411939 18Sep99 (DL)

5.                  169 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)

6.                  173 SACCHITT SHARRMA 408768 16Jan01 (DL)

7.                  219 VARNIT ARORA 408770 10Oct98 (DL)

8.                  250 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)

9.                  268 RITVIK KASHYAP 408638 9Sep99 (DL)

10.              275 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)

11.              376 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)

12.              376 AAYUSH KUMAR PODDAR 411362 21Apr00 (DL)

13.              418 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)

14.              466 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)

15.              466 NEERAJ YASHPAUL 414529 4Sep00 (CH)

16.              466 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)

17.              466 MOHIT SHARMA 414163 22May99 (HR)

18.              497 AARYA VARDHAN RATHORE 412974 28Dec99 (HR)

19.              543 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)

20.              608 SARANG GARG 414444 13Aug00 (UP)

21.              624 TUSHAR AGGARWAL 413236 5Dec00 (HR)

22.              624 RITHIK VOHRA 419233 20Jan98 (DL)

23.              624 SHIVAM VIJ 411192 4Jul99 (CH)

24.              728 KARAN SINGH BHALLA 413018 25Mar99 (CH)

 

 

ALTERNATES

 

1.                  728 AAKASH AHLAWAT 414441 3Apr02 (HR)

2.