ACCEPTANCE LIST TS-7 U-16/18 SONIPAT WEEK 08 SEPT 2014

 

GIRLS U-16 YEARS

 

 1. 49 MUSKAN GUPTA 414404 16Feb01 (DL)
 2. 101 ANU VERMA 417403 30Sep01 (DL)
 3. 144 JAGRITI D CHOUDHRY 408371 2Sep98 (DL)
 4. 147 RISHIKA SHARMA 412877 26Aug99 (DL)
 5. 296 SHEFALI ARORA 414464 27Sep01 (DL)
 6. 371 GAURI AGARWAL 414620 30Aug00 (DL)

 

GIRLS U-18 YEARS

 

 1. 163 JAGRITI D CHOUDHRY 408371 2Sep98 (DL)
 2. 168 MUSKAN GUPTA 414404 16Feb01 (DL)
 3. 201 MUDGIL PIOUS 412309 27Sep97 (MP)
 4. 225 ANU VERMA 417403 30Sep01 (DL)
 5. 268 SHEFALI ARORA 414464 27Sep01 (DL
 6. 365 RISHIKA SHARMA 412877 26Aug99 (DL)
 7. 378 GAURI AGARWAL 414620 30Aug00 (DL)

 

BOYS U-16 YEARS

 

 1. 58 AMIT BENIWAL 411233 6Mar00 (HR)
 2. 62 HIMANSHU MOR 406697 4Jan01 (HR)
 3. 113 VAIBHAV KUNDU 414762 28Jul00 (HR)
 4. 115 MOHAK BAJAJ 409263 8Jan98 (DL)
 5. 126 SUYASH GUPTA 414263 15Mar98 (UP)
 6. 129 SIDDHANT MAHALA 413630 21Feb99 (RJ)
 7. 172 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 8. 181 AKHIL DUHOON 413835 3Apr99 (UP)
 9. 202 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)
 10. 225 MAYANK ARYA 411939 18Sep99 (DL)
 11. 228 PARTH SHARMA 405734 3Aug98 (DL)
 12. 228 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 13. 239 RITVIK KASHYAP 408638 9Sep99 (DL)
 14. 255 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)
 15. 292 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 16. 320 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 17. 353 AKRAM TABISH 415974 1Feb99 (DL)
 18. 365 YOGESH KALIRAMAN 410756 18Jan98 (HR)
 19. 412 SANJIT SINGH PAHUJA 409024 12Aug99 (DL)
 20. 423 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 21. 452 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 22. 455 NAVNEET SINGH C 413828 3Jan00 (PB)
 23. 534 VIJAYANT DALAL 414253 19Oct00 (HR)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

 

 

 

 

ALTERNATES

 

 1. 582 JYOT SHIKHAR 416299 23Jun99 (CH)
 2. 643 MANIK SINGH 412768 17Aug02 (HR)
 3. 751 BHALINDER SINGH OBEROI 412621 23Mar99 (CH)
 4. 753 YASHDEEP SINGH DUGGAL 417160 28Jan00 (HR)
 5. 884 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)
 6. 884 ABHISHEK R RANA 416997 27Sep99 (HP)

 

                        

BOYS U-18 YEARS

 

 1. 68 MOHIT BHARDWAJ 408884 22Nov97 (DL)
 2. 77 MAYANK YADAV 405989 11Jan97 (DL
 3. 130 LAVISH NEHRA 409329 13Sep97 (DL)
 4. 144 KARTIK SHARMA 407555 23Jan97 (DL)
 5. 150 VAIBHAV KUNDU 414762 28Jul00 (HR)
 6. 150 AZAD SINGH 407329 16Feb96 (HR)
 7. 150 HARSHIT BANSAL 407055 8Nov97 (UP)
 8. 162 PARTH SHARMA 405734 3Aug98 (DL)
 9. 167 MOHAK BAJAJ 409263 8Jan98 (DL)
 10. 172 HIMANSHU MOR 406697 4Jan01 (HR)
 11. 179 MANJOT SINGH 410212 22Jul96 (CH)
 12. 184 KASHISH KALRA 408037 22Oct97 (DL)
 13. 188 SACCHITT SHARRMA 408768 16Jan01 (DL)
 14. 188 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)
 15. 201 DAKSH MANGLICK 412275 25Oct97 (HR)
 16. 201 AMIT BENIWAL 411233 6Mar00 (HR)
 17. 214 SIDDHANT MAHALA 413630 21Feb99 (RJ)
 18. 250 ANURAG MISHRA 415416 2Jul97 (UP)
 19. 294 HIMANSHU SAINI 410778 24Jan97 (CH)
 20. 294 SUYASH GUPTA 414263 15Mar98 (UP)
 21. 302 VARNIT ARORA 408770 10Oct98 (DL)
 22. 336 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 23. 339 RITVIK KASHYAP 408638 9Sep99 (DL)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

 

 

ALTERNATES

 

 1. 344 RISHAB GUPTA 410372 11May97 (UP)
 2. 367 AKSHAY CHAUHAN 415944 28Mar98 (HR)
 3. 367 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 4. 400 AKHIL DUHOON 413835 3Apr99 (UP)
 5. 482 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 6. 486 YOGESH KALIRAMAN 410756 18Jan98 (HR)
 7. 548 MAYANK ARYA 411939 18Sep99 (DL)
 8. 548 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)
 9. 548 AKRAM TABISH 415974 1Feb99 (DL)
 10. 560 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 11. 673 VIJAYANT DALAL 414253 19Oct00 (HR)
 12. 673 VIKAS AHLAWAT 407253 17Aug96 (HR)