ACCEPTANCE LIST TS-7 UNDER 16 & 18 BOYS AND GIRLS

WEEK 04 AUGUST 2014

 

GIRLS U-16

 

 1. 83 JAHNAVI SHIVRAN 412489 15Nov99 (HR)
 2. 116 ANU VERMA 417403 30Sep01 (DL)
 3. 123 RASHI SHUKLA 409312 7Mar98 (DL)
 4. 142 JAGRITI D CHOUDHRY 408371 2Sep98 (DL)
 5. 579 ISHIKA SHARMA 418895 26Jul00 (RJ)
 6. AARUSHI GOYAL
 7. REETIKA GREWAL
 8. PRARTHANA DWIVEDI
 9. MRINALINI KAUSHIK
 10.  

 

 

GIRLS U-18

 

 1. 111 RASHI SHUKLA 409312 7Mar98 (DL)
 2. 132 JAHNAVI SHIVRAN 412489 15Nov99 (HR)
 3. 153 PALLAVI KRISHNATRE 405604 23Dec97 (DL)
 4. 167 JAGRITI D CHOUDHRY 408371 2Sep98 (DL)
 5. 243 MUDGIL PIOUS 412309 27Sep97 (MP)
 6. 255 ANU VERMA 417403 30Sep01 (DL)
 7. AARUSHI GOYAL
 8. REETIKA GREWAL
 9. PRARTHANA DWIVEDI

 

 

BOYS U-16

 

 1. 84 ROHIT KUMAR 409096 26Jan01 (HR)
 2. 97 HARSHIT SHARMA 409843 5Apr98 (DL)
 3. 111 SAGAR SEHRAWAT 409707 6Oct99 (DL)
 4. 121 MOHAK BAJAJ 409263 8Jan98 (DL)
 5. 133 SUYASH GUPTA 414263 15Mar98 (UP)
 6. 137 SIDDHANT MAHALA 413630 21Feb99 (RJ)
 7. 152 PRITHVI KHANNA 411570 31Aug98 (DL)
 8. 173 HIMANSHU RAWAT 415143 26Jun98 (DL)
 9. 175 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 10. 226 SUMIT BHAN 418088 15Apr98 (HR)
 11. 240 ROHIT KUMAR SAI 413525 12Jul98 (HR)
 12. 240 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)
 13. 252 PARTH SHARMA 405734 3Aug98 (DL)
 14. 257 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 15. 262 SRIJAN SINGH 411037 3Feb99 (UP)
 16. 270 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)
 17. 303 RHYTHM MALHOTRA 410533 29Mar01 (DL)
 18. 394 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)
 19. 439 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 20. 439 MOHIT SHARMA 414163 22May99 (HR)
 21. 462 AJEYA AKHILA NAND 412600 22Jul99 (MH)
 22. 478 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 23. 551 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

 

BOYS U-18

 

 1. 29 VIKRANT DAHIYA 408030 4Jun98 (HR)
 2. 70 MOHIT BHARDWAJ 408884 22Nov97 (DL)
 3. 80 MAYANK YADAV 405989 11Jan97 (DL)
 4. 83 HARSHIT SHARMA 409843 5Apr98 (DL)
 5. 90 PARTH AGGARWAL 408988 22Dec97 (DL)
 6. 97 OJAS RATHEE 413519 23Dec96 (HR)
 7. 125 ROHIT KUMAR 409096 26Jan01 (HR)
 8. 130 RAHUL SETH 407693 24Jul96 (CH)
 9. 143 AZAD SINGH 407329 16Feb96 (HR)
 10. 145 RAGHAV TALWAR 405171 18Nov96 (CH)
 11. 157 HARSHIT BANSAL 407055 8Nov97 (UP)
 12. 159 SAGAR SEHRAWAT 409707 6Oct99 (DL)
 13. 5 HIMANSHU RAWAT 415143 26Jun98 (DL)
 14. 174 MANJOT SINGH 410212 22Jul96 (CH)
 15. 201 MOHAK BAJAJ 409263 8Jan98 (DL)
 16. 203 PARTH SHARMA 405734 3Aug98 (DL)
 17. 206 KRISHNA RAJPUT 411976 17Jul97 (UP)
 18. 235 SUMIT BHAN 418088 15Apr98 (HR)
 19. 242 HARJASLEEN SINGH 409648 26Nov96 (PB)
 20. 265 ROHIT KUMAR SAI 413525 12Jul98 (HR)
 21. 270 ANURAG MISHRA 415416 2Jul97 (UP)
 22. 291 SIDDHANT MAHALA 413630 21Feb99 (RJ)
 23. 291 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)
 24. 331 HIMANSHU SAINI 410778 24Jan97 (CH)

 

ALTERNATES

 

 1. 342 SUYASH GUPTA 414263 15Mar98 (UP)
 2. 399 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 3. 440 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 4. 487 MOHIT SHARMA 414163 22May99 (HR)
 5. 555 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 6. 555 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)
 7. 632 MANAV BHRANY 409477 24Aug98 (HR)
 8. 660 PRITHVI KHANNA 411570 31Aug98 (DL)
 9. 660 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)
 10.