ACCEPTANCE LIST TS-7 UNDER 10/12 @ CHAMUNDA SONIPAT

WEEK : 01 SEPTEMBER 2014

 

GIRLS UNDER 10 (DIRECT REPORTING AT 09:00 AM ON 30 AUG 2014)

 

 1. ANJALI RATHI        417258            HR
 2. STEISHA BUDDHALA       419826
 3. SHYLA KHATTAR              419158
 4. RACHITA TALWAR                        417248
 5. GARGI DAS                          420191
 6.  

 

 

 

 

GIRLS UNDER 12 (DIRECT REPORTING ON MONDAY, 01 SEPTEMBER 2014, PLEASE CONFIRM TIMINGS)

 

1.   ANJALI RATHI        417258            HR

2.   PALAK CHAUDHARY       419412

3.   KAASHVI THAPLIYAL     419405

4.   ANUSHKA BELWAL          418776

5.   STEISHA BUDDHALA       419826

6.   SHYLA KHATTAR              416158

7.   LAGAN BIDHAN                418769

8.   RACHITA TALWAR                        417248

9.   GARGI DAS                          420191

10.

 

BOYS UNDER 10 (DIRECT REPORTING AT 09:00 AM ON 30 AUG 2014)

 

 1. RVINESH RAI                      418469
 2. ADITYA CHOPRA               416156
 3. JIVAJ CHAWLA                   416034
 4. JYOTIRMAY M MEHTA     419670
 5. ABHAY CHHABRA                        419917
 6. MAROUT MANGAT                        418847
 7. OOMANSH CHOUDHARY            420016
 8. JAYANSH JAIN                   420188
 9. ADITYA BALDA                 417853
 10. VAIVASVAT AGGARWAL              A/F
 11. MADHAV PRAKASH             A/F
 12. VIKESH CHAURASIA            A/F
 13. PARTH RATRA                        A/F
 14. DEEP MUNIM                      415220
 15. MIHIR AGGARWAL           416342
 16. PRANAV BEDI                    A/F
 17. YUVAN NANDAL               418212
 18. JASMEET DUHAN               418781
 19. ADITYA RATHI                   417243
 20. GURKIRAT SINGH             R-33434
 21.  

 

 

 

 

 

BOYS UNDER 12 (DIRECT REPORTING ON MONDAY, 01 SEPTEMBER 2014, CONFIRM TIMINGS)

 

 1. 69 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 2. 110 PRANAV CHOPRA 414438 24Mar03 (CH)
 3. 111 AJAY KUNDU 416060 23Sep03 (HR)
 4. 157 JASMOL ARORA 418218 23Sep02 (PB)
 5. 158 D ANIRUDH KRISHNA 417040 24Apr03 (HR)
 6. 192 ADITYA BALDA 417853 17Aug03 (HR)
 7. 244 NISHCHAY ANAND 416259 16Aug02 (HR)
 8. 326 YUVAN NANDAL 418212 28Jul05 (HR)
 9. 331 CHIRAG DUHAN 418841 1Jan04 (HR)
 10. 347 RAVINESH RAI 418469 21Oct04 (UP)
 11. 354 HEMANG GANDHI 416640 4Sep02 (DL)
 12. 355 KHUSH SHARMA 414682 13Apr04 (UP)
 13. 355 SHAURYA SOOD 415693 6Jul02 (DL)
 14. 543 ADITYA CHOPRA 416156 12Nov04 (DL)
 15. 615 MIHIR S AGGARWAL 416342 25Feb04 (HR)
 16. 478 JASMEET DUHAN 418781 8Feb05 (HR)
 17. 245 ADITYA RATHI 417243 13Jun05 (HR)
 18. ARYAMAN WAZIR            412195 (J&K)
 19. 185 AMAN DAHIYA                       418850 (hr)