No. Name Aita no Points Rank State Seeds
1 Udit Shah 418714 4 920 guj
2 Shrieejit Sen 414451 28 375 Mah
3 Dev Zavia 411987 199.75 40 guj
4 Kush Arjeria 416381 28 375 MP
5 Manvendra Rawat 416178 9 705 guj
6 Manuvendra Rawat 416179 2 1076 guj
7 Nihar Patel 412329 13 594 guj
8 Krish Patel 416182 1 1270 guj
9 Prakhar Tyagi 418693 11 645 guj
10 Oum Parikh 412542 83.5 150 guj
11 Veer D Shah 414725 31 356 Mah
12 Mohemad Kaif 417562 5 880 guj
13 Vishesh Patel 414482 30 361 guj
14 Anish Lal 412820 22 441 guj
15 Milind Patel 414161 15 550 guj
16 Aniket Patel 412488 82.75 154 guj
17 Dhanya Shah 415921 31 356 guj
18 Nitya Nanwani 415921 11 645 guj
19 Dhrumil Thakkar 410597 125.25 85 guj
20 Hirak Wohra 415142 14 566 guj
21 Aman K Patel 416843 32.75 345 guj
22 Samir Rao 409629 4 920 DL
23 Tathya Patel 415085 6 796 guj
24
QUALIFY ENTRIES
25 Yug Vasnani 418773 0
26 Jyotirmay Mehta 419670 0 guj
27 Jash Doda
28 Aaryan Dugly 416245 0 guj
29 Dhanush Patel 416852 guj
30 Chetan Prashant 414445
31 Deep Munim 415220
32 Rohan Ravi 414668
33 Meet Parmar 413699
34 Visharat Ravi 414667
35 Prashuk Shah 419954
36 Siddh D Patel 419577 guj
37 Krish A Trivedi 419126 0 guj
38
39
40