Boys
Sr No Name ITN No DOB Points Rank State
Main Draw            
1 Chaitanya Choudhary 413638 14.7.01 108.75 102 HR
2 Shrut Mohan 411840 23.8.02 94.75 127 PB
3 Siddharth Sharma 414052 29.5.01 68.5 193 DL
4 Asav Kumar 411170 4.1.02 59.5 219 CH
5 Archit Juneja 417382 14.9.00 49.75 263 CH
6 Sarabjot Singh 416168 12.6.03 49.75 263 CH
7 Uddayvir Singh 414420 17.12.02 48.5 267 CH
8 Vikramaditya S Kadian 416347 8.7.02 47.5 275 HR
9 Abhijit Singh 413406 3.7.02 41.5 306 UP
10 Prateek Saroha 414264 23.2.02 39 320 HR
11 Aakarshit Mahajan 407262 30.7.01 39 320 UP
12 Yuvraj Pandit 417974 28.3.02 38.5 323 HR
13 Sam Chawla 414633 19.1.03 38.25 324 HR
14 Arpan Mann 417254 26.1.02 26 421 DL
15 Sarvagya Vats 417975 24.9.01 22 451 HR
16 Pranav Chopra 414438 24.3.03 20.25 477 CH
17 Aryan Nijhawan 415125 16.11.02 20.5 477 HR
18 Parth Rao 418648 14.12.00 15.5 569 DL
19 Rohan Mittal 412893 24.7.02 14 587 HR
20 Aditya Rathi 417243 13.6.05 14 587 HR
21 Saideep Rao 415441 14.8.03 12 628 PB
22 Aman Dahiya 418850 18.8.04 11.5 662 HR
23 Sehaj Naangal 416498 14.8.02 6 816 CH
24 Special Exempt          
Alternates/ Qualifying          
25 Pratek Singh 416279 1.7.03 5 885 HR
26 Ashish Bawra 419040 8.9.02 2 1097 HR
27 Arjoon Arora 420577        
28 Vedant Kukreja R-32230        
29 Pranay Sharma 416495       DL
30 Abhishek Sewar 414546 17.9.02     KA
Late Entries            
1 Chetanbeer Singh 415519 12.3.03      
2 Dhairya Nagpal 416523 22.5.01      
3 Abhishek Khatri 416001 14.2.00      
4 Sarabjeet Singh Saini 417546 24.8.01      
Girls            
Sr No Name ITN No DOB Points Rank State
Main Draw List          
1 Srishti Dhir 416998        
2 Vrinda Sharma 417956        
3 Anoushka Choudhari 417137        
4 Lagan Bidhan 418769        
5 Anu Moar          
6 Lavanya Sabharwal 420437        
7 Ojas Jain 419656        
8 Geetanshi Agarwal