Boys
Sr No Name ITN No DOB Points Rank State
Main Draw            
1 Chaitanya Choudhary 413638 7/14/2001 108.75 104 HR
2 Shrut Mohan 411840 8/23/2002 96 129 PB
3 Manik Singh 412768 8/17/2002 63.5 215 HR
4 Uddayvir Singh 414420 12/17/2002 48.5 269 CH
5 Chiraz Singh Dandona 411179 7/20/2001 42 305 CH
6 Prateek Saroha 414264 2/23/2002 40 316 HR
7 Yuvraj Pandit 417974 3/28/2002 38.5 328 HR
8 Abhay Mohan 414780 4/2/2002 35.25 347 CH
9 Samarth Suri 414694 7/29/2001 32.75 366 CH
10 Pranav Chopra 414438 3/24/2003 26.25 423 CH
11 Arpan Mann 417254 1/26/2002 26 424 HR
12 Dhairya Nagpal 416523 5/22/2001 25 431 HR
13 Sarvagya Vats 417975 9/24/2001 22 462 HR
14 Rohan Mittal 412893 7/24/2002 14 594 HR
15 Sarthak Sehrawat 416736 2/22/2002 13 619 DL
16 Sehaj Naangal 416498 8/14/2002 9.5 717 CH
17 Aditya Balda 417853 8/17/2003 9 721 HR
18 Tushar Kumar 417411 6/29/2002 6.75 810 HR
19 Sarabjeet Singh Saini 417546 8/24/2001 6.5 813 HR
20 Sameer V Rao 409629 2/14/2000 4 932 DL
21 Ashish Bawra 419040 9/8/2002 2 1101 HR
22 Khush Sharma 414682 4/13/2004 1 1281 UP
Alternates/ Qualifying          
  Pranay Sharma 416495        
  Arjoon Arora 420577        
  Vedant Kukreja          
Withdrawals            
1 Hemang Adhikari 416478        
Girls
Sr No Name ITN No DOB Points Rank State
Main Draw List          
1 Vrinda Sharma          
2 Srishti Dhir 416998