ACCEPTANCE LIST TS-7 U-16 GOHANA, WEEK-26 JAN 2015

 

BOYS & GIRLS U-10 : ON APOT SIGN IN ON SATURDAY 24TH JANUARY 2015 AT 09:30 AM-10:30 AM FOLLOWED BY DRAW AND MATCHES.

 

BOYS U-16

 

 1. 151 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 2. 162 PRIYANSH TOLANI 412618 25May99 (HR)
 3. 179 PRABHAV AGARWAL 408050 10Aug00 (DL)
 4. 196 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)
 5. 199 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 6. 214 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 7. 225 HRITIK BAWEJA 414739 28Aug00 (HR)
 8. 235 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 9. 255 AKRAM TABISH 415974 1Feb99 (DL)
 10. 255 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)
 11. 257 NITIN JAIPAL SINGH 417260 14Aug02 (HR)
 12. 274 MANAN SINGH 415336 24Oct01 (DL)
 13. 338 AAKASH AHLAWAT 414441 3Apr02 (HR)
 14. 342 ADITYA KAUSHIK 417344 22Oct00 (HR)
 15. 427 JASKARAN SINGH RIAR 410993 7Aug00 (CH)
 16. 481 RITHIK VOHRA 419233 20Jan98 (DL)
 17. 507 ARCHIT JUNEJA 417382 14Sep00 (CH)
 18. 547 PRATEEK SAROHA 414264 23Feb02 (HR)
 19. 590 SAMIT KESARI 415077 15Jul01 (UP)
 20. 624 ANEESH GUPTA 414107 23Feb00 (DL)
 21. 644 PARTH RAO 418648 14Dec00 (DL)
 22. 699 RUSTAM DAHIYA 412545 8Jan00 (HR)
 23. 747 VANSH JANGHU 418923 13Sep01 (HR)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

 

 

ALTERNATES

 

 1. 829 ADITYA V MANN 415853 17Feb03 (DL)
 2. 872 HIMANSHU DUHAN 418660 15Feb02 (HR)
 3. 965 PRATEEK SEHRAWAT 412164 3Aug00 (DL)
 4. 1172 SHRENIK BHALLA 414722 24Jul02 (CH)

 

GIRLS U-16 (ENTRIES REMAIN OPEN TILL LAST)

 

 1. KASHISH SHARMA  418900
 2. MONIKA CHAUDHARY  414547
 3. MEHER KAUR BAJAJ  420981
 4. SATAKSHI SINGH  414685
 5. ASMITA KAUR  413532
 6. AKSHITA SHARMA  414226
 7. ANUSHKA SHARMA  414225