SL.NO RANK NAME OF PLAYER REG NO. DOB STATE Singles PTS. DBLS PTS. UNDER 14 Asian U-14 Pts Total Pts
1 49 ADIL KALYANPUR 407041 26-Jan-00 (KAR) 105.00 42.50 29.00 29.75 206.25
2 82 PRANAV SAI PONAKA 408929 21-Jun-99 (KAR) 84.00 13.50 31.00 3.50 132.00
3 104 RAHUL SHANKAR 409242 6-Apr-99 (KAR) 57.00 18.50 40.75 0.00 116.25
4 136 KARTEEK REDDY SAI GANTA 411511 1-Jun-00 (AP) 43.00 1.50 33.00 10.00 87.50
5 140 RITHVIK CHOUDARY B 410856 17-Jan-01 (AP) 63.00 21.75 1.50 0.00 86.25
6 166 DHEERAJ DHANVEE K 413563 2-Jan-00 (AP) 45.00 17.75 11.00 0.00 73.75
7 180 KIRAN DEVAA N 410025 25-May-00 (TN) 46.00 13.50 7.00 0.75 67.25
8 181 ROHAN K REDDY 408491 6-Nov-00 (AP) 49.00 12.50 5.50 0.00 67.00
9 189 SAARANG PHADNIS 412459 29-Apr-99 (MAH) 44.00 2.00 18.50 0.00 64.50
10 210 ANIRUDH MURTHY 410792 27-Jun-99 (KAR) 33.00 10.25 15.50 0.00 58.75
11 220  ACHINT BHAGAT 408482 17-Feb-99 (DL) 40.00 14.25 2.00 0.00 56.25
12 221 SACHIT MISHRA 410813 4-Apr-99 (UP) 29.00 12.50 14.50 0.00 56.00
13 228 ARJUN C H 412137 10-Nov-00 (KAR) 41.00 13.75 0.00 0.00 54.75
14 234 ROHIT NARASIMHAN 413977 18-Feb-99 (KAR) 20.00 12.25 21.00 0.00 53.25
15 236 PRALOK S IKKURTHY 409738 2-Mar-00 (KAR) 32.00 3.00 18.00 0.00 53.00
16 238 AADITHYA MUTHU SENTHILKUMAR 412181 14-Jan-00 (TN) 45.00 7.50 0.00 0.00 52.50
17 259 NIDHISH M 413757 15-Jun-00 (TN) 34.00 12.50 0.00 0.00 46.50
18 272 RAGHAVA C GANNAVARAPU 411622 10-Oct-01 (AP) 27.00 11.00 5.00 0.00 43.00
19 308 RIFAAT SHAIKH 410096 12-Mar-01 (AP) 18.00 9.00 10.00 0.00 37.00
20 319 SREE HARSHIT CHENNUPATI 414194 15-Jun-01 (AP) 21.00 3.50 10.00 0.00 34.50
                   
Qualifying
21 330 BOOPATHY S 412550 11-Feb-02 (TN) 24.00 8.50 0.00 0.00 32.50
22 337 UDDHAV THAKORE 412852 12-Dec-00 (AP) 22.00 9.50 0.00 0.00 31.50
23 365 SHREYAS M D 412946 2-Jan-01 (KAR) 15.00 11.00 2.50 0.00 28.50
24 409 VAIBHAV SHIVAKUMAR 413475 14-Feb-00 (TN) 21.00 2.00 0.00 0.00 23.00
25 438 VIVEK SRINIVAS SATYANARAYANA 411047 9-Jun-99 (KAR) 12.00 5.50 2.00 0.00 19.50
26 452 YUVARAJ A 410261 10-Mar-99 (KAR) 10.00 3.50 5.00 0.00 18.50
27 475 PREETAM VALLABHANENI 413954 29-Nov-02 (AP) 5.00 8.00 4.00 0.00 17.00
28 484 ANANTH RAM KUMAR 412250 29-Aug-01 (TN) 10.00 5.00 1.50 0.00 16.50
29 488 HARMEET LUTHRA 409823 15-Jan-99 (UP) 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00
30 513 OUM A PARIKH 412542 5-Nov-01 (GUJ) 9.00 4.00 2.00 0.00 15.00
31 524 ROHAN PRASHANTHA 411711 3-Jun-01 (KAR) 4.00 10.50 0.00 0.00 14.50
32 532 RAJNEESH BHANDARI 412730 17-Dec-99 (TN) 6.00 6.00 2.00 0.00 14.00
33 542 NITIN NAGARAJU REDDY 414952 4-May-00 (KAR) 6.00 5.00 2.50 0.00 13.50
34 542 ADITYA RAO 413495 20-Apr-00 (KAR) 6.00 5.50 2.00 0.00 13.50
35 558 SANDESH KANTIMAHANTI 413996 20-Apr-02 (KAR) 6.00 6.50 0.00 0.00 12.50
36 589 ARJUN MARIYAPPA 413752 5-Jan-00 (KAR) 2.00 7.00 2.00 0.00 11.00
37 589 HARSHIT SELVARAJ 408428 16-Feb-00 (KAR) 9.00 2.00 0.00 0.00 11.00
38 605 ARJUN SRIRAM 412957 23-Aug-02 (KAR) 6.00 4.50 0.00 0.00 10.50
39 721 DEEPAK SENTHIL KUMAR 412239 23-Nov-00 (TN) 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00
40 744 SISHIR SREELESH 414431 27-Nov-00 (KER) 2.00 4.50 0.00 0.00 6.50
41 753 RISHIL GUPTA 414193 15-Oct-01 (AP) 0.00 4.50 1.50 0.00 6.00
42 825 HITHEN SREELESH 414430 23-Jan-00 (KER) 0.00 4.50 0.00 0.00 4.50
43 885 ARVIND KALYANA 410937 17-Aug-01 (KAR) 2.00 1.50 0.00 0.00 3.50
44 905 RISHI KRISHNA A 414646 21-Jul-01 (TN) 0.00 1.50 1.50 0.00 3.00
45 1044 SHIVA SKANDA N REDDY 413209 25-Jul-03 (KAR) 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50
46 Entry45 SALIL JAJODIA                
47 Entry46 SESHADRI R 412146              
48 Entry47 VIVEK S SRINIVAS                
49 Entry48 VISHAL GANESH 415630              
50 Entry49 ADITHYA G SUDARSHANAM