ACCEPTANCE LIST TS-7 U-16 & 18 @ CHAMUNDA SONIPAT

WEEK 13 OCTOBER 2014

 

GIRLS U-16

 

 1. JAHANVI SHIVRAN           412489
 2. AMRITA YADAV                420354
 3.  

 

GIRLS U-18

 

 1. JAHANVI SHIVRAN           412489
 2. AMRITA YADAV                420354
 3. VEDIKA GUPTA                  412758

 

BOYS U-16

 

 1. 124 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 2. 129 SIDDHANT MAHALA 413630 21Feb99 (RJ)
 3. 163 ABHISHEK KAKOTI 406576 18Aug98 (HR)
 4. 215 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 5. 222 MAYANK ARYA 411939 18Sep99 (DL)
 6. 239 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 7. 272 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 8. 315 TUSHAR AGGARWAL 413236 5Dec00 (HR)
 9. 360 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 10. 374 SAMIT KESARI 415077 15Jul01 (UP)
 11. 416 PRIYANSH TOLANI 412618 25May99 (HR)
 12. 457 AJEYA AKHILA NAND 412600 22Jul99 (MH)
 13. 466 SAMARVIR SINGH 414674 12Nov98 (WB)
 14. 481 JASKARAN SINGH RIAR 410993 7Aug00 (CH)
 15. 481 AVIK CHAUDHERY 415279 30Nov01 (DL)
 16. 481 SAKSHAM AGGARWAL 415270 10Nov99 (DL)
 17. 508 AARYA VARDHAN RATHORE 412974 28Dec99 (HR)
 18. 523 MANIK SINGH 412768 17Aug02 (HR)
 19. 621 PIYUSH MALIK 413673 3Sep98 (DL)
 20. 798 RICKY SEHRAWAT 415276 23Aug02 (DL)
 21. 928 PRATEEK SAROHA 414264 23Feb02 (HR)

 

BOYS U-18

 

 1. 66 MOHIT BHARDWAJ 408884 22Nov97 (DL)
 2. 155 HARSHIT BANSAL 407055 8Nov97 (UP)
 3. 165 MANJOT SINGH 410212 22Jul96 (CH)
 4. 171 SIDDHANT MAHALA 413630 21Feb99 (RJ)
 5. 173 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 6. 186 PARTH SHARMA 405734 3Aug98 (DL)
 7. 200 HIMANSHU SAINI 410778 24Jan97 (CH)
 8. 220 ANURAG MISHRA 415416 2Jul97 (UP)
 9. 266 DHRUV BHATIA 408839 25Nov98 (DL)
 10. 272 KASHISH KALRA 408037 22Oct97 (DL)
 11. 333 AKSHAY CHAUHAN 415944 28Mar98 (HR)
 12. 355 ABHISHEK AHLAWAT 416962 18Apr97 (CH)
 13. 364 MAYANK ARYA 411939 18Sep99 (DL)
 14. 383 ABHISHEK KAKOTI 406576 18Aug98 (HR)
 15. 416 VIKAS AHLAWAT 407253 17Aug96 (HR)
 16. 468 HAMDOON ANSARI MOHD 410970 26Feb98 (UP)
 17. 505 SAKSHAM AGGARWAL 415270 10Nov99 (DL)
 18. 572 UTSAV ARORA 411938 6Oct97 (DL)
 19. 589 ABHINAV KAPOOR 410655 21Sep96 (UP)
 20. 589 PIYUSH MALIK 413673 3Sep98 (DL)
 21. 710 SOURABH SINGH 415365 8Apr99 (TN)
 22. 840 PRIYANSHU TOLANI 412618 25May99 (HR)