Acceptance List as on 24 Jan
28 JAN 2013, SS, PANCHGANI
MAIN DRAW
S.NO NAME STATE REG. NO RANK
1 B. RITHVIK CHOUDARY AP 410856 14
2 SACCHITT SHARRMA DL 408768 15
3 PATEL KEVIN MRUGESH GJ 411653 17
4 VIKRANT MEHTA             MH 412274 42
5 KRISH PATEL GJ 411308 43
6 KUSHAN UMANG SHAH GJ 410313 45
7 NEEL S. GARUD MP 414502 58
8 DEV JAVIA GJ 411987 59
9 KYLE CUMMINGS MH 407119 59
10 AARYAN  MEHUL  ZAVERI     GJ 409010 65
11 PRANEET KUDALE MH 412642 71
12 RAGHAV C. GANNAVARAPU AP 411622 73
13 M.D.SHREYAS      KA 412946 76
14 PRASANNA BAGADE MH 411557 84
15 ANIKET CHIRAGBHAI PATEL  GJ 412488 86
16 MADHWIN KAMATH GJ 414309 87
17 S BHOOPATHY TN 412550 94
18 SABLE SIDDHARTH ANIL MH 414006 103
19 TEJASVI MEHRA MH 412639 109
20 TERENCE PRAHIL DAS TN 412740 109
         
  QUALIFYING      
1 RITHWIK SAI PATEL AP 410440 125
2 ARJUN JASHNANI MH 414039 127
3 AKASH BHUJANG MH 412001 136
4 NIHAL KOTHARI MH 412354 147
5 CHOUBEY SANJAY SANSKAAR  GJ 409007 154
6 K S VISHIST TN 414392 167
7 SYED HURR ALI  AP 413561 183
8 VANSH BHAGTANI   GJ 412400 217
9 AHAAN MELMANE MH 414066 219
10 KAPEESH KHANDGE MH 415592 219
11 YASH CHANDAK MH 414027 353
12 HARSHIT KOSARAJU AP 414499 364
13 VARUN DHANDHUKIA GJ 413882 389
14 NANDISH SHAH GJ 413970 440
15 PRATHAM BHUJBAL MH 414391 483
16 KRISHNA PAREKH MH 415659  
17 SIDDARTH IYER      
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
         
  WITHDRAWALS      
1 KAVAN S. KUMAR KA 411018  
2 KARTHIKIYAN RAVI KA 414465 147
3 SANSKAR JESWANI GJ 412599 101
4 ABHISHEK MANGALE MH    
5 OUM A PARIKH GJ 412542 201
6 MENGA ROHIT AP 408486 40
7 AHAAN R. SHAH MH 413818 117
8 RISHIL GUPTA AP 414193  
9 RUCHIT GOUD AP 413293  
10 SUNDAR ARVIND KA 409266 21
11 M THEERTHA SHASHANK AP 410650 30
12 VIPUL MEHTA DL 412233 55
13 SIDDHANT BHAVNANI MH 413187 80
14 CH SREE HARSHIT AP 414194 104
15 RISHABH AGARWAL MH 411945 158