ACCEPTANCE LIST CS-7 @ CHAMUNDA SONIPAT WK- 22 SEPT 2014

UNDER 16 AND 18 BOYS & GIRLS

 

GIRLS UNDER 16

 

 1. 22 PRINKLE SINGH 407676 18Feb01 (J&K)
 2. 25 NEERU 413770 7Aug00 (HR)
 3. 49 MUSKAN GUPTA 414404 16Feb01 (DL)
 4. 74 ANU VERMA 417403 30Sep01 (DL)
 5. 79 JAHNAVI SHIVRAN 412489 15Nov99 (HR)
 6. 85 ASHPREET KAUR BAJWA 413777 2Sep01 (PB)
 7. 104 TANYA BATRA 408179 23Nov99 (CH)
 8. 112 RASHI SHUKLA 409312 7Mar98 (DL)
 9. 119 KIRAN KALKAL 414380 10Sep02 (DL)
 10. 123 MOHANI MALIK 415833 17Nov00 (HR)
 11. 151 SMRITI SINGH 413207 14Aug01 (HR)
 12. 253 GAURI AGARWAL 414620 30Aug00 (DL)
 13. 282 VRITI PANWAR 414019 24Nov00 (HR)
 14. 338 MRINALINI KAUSHIK 415200 7Nov99 (DL)
 15. PRARTHANA DWIVEDI 412064
 16. ASMITA KAUR 413532
 17. NIDHI SHARMA 416732

 

 

GIRLS UNDER 18

 

 1. 50 NEERU 413770 7Aug00 (HR)
 2.  62 HARSHITA CHUGH 405341 29Mar97 (HR)
 3. 81 ANKITA HOON 412132 5Dec98 (DL)
 4. 101 RASHI SHUKLA 409312 7Mar98 (DL)
 5. 116 PRINKLE SINGH 407676 18Feb01 (J&K)
 6. 132 JAHNAVI SHIVRAN 412489 15Nov99 (HR)
 7. 137 MOHANI MALIK 415833 17Nov00 (HR)
 8. 146 ANU VERMA 417403 30Sep01 (DL)
 9. 157 PALLAVI KRISHNATRE 405604 23Dec97 (DL) 38
 10. 168 MUSKAN GUPTA 414404 16Feb01 (DL)
 11. 175 ASHPREET KAUR BAJWA 413777 2Sep01 (PB)
 12. 175 SMRITI SINGH 413207 14Aug01 (HR)
 13. 192 KALPNA CHAUDHARY 409108 5Jun97 (UP)
 14. 229 TANYA BATRA 408179 23Nov99 (CH)
 15. 247 VRITI PANWAR 414019 24Nov00 (HR)
 16. 288 GAURI AGARWAL 414620 30Aug00 (DL)
 17. 413 MRINALINI KAUSHIK 415200 7Nov99 (DL)
 18. PRARTHANA DWIVEDI 412064
 19. ASMITA KAUR 413532
 20. NIDHI SHARMA 416732

 

 

BOYS UNDER 16

 

 

 

 1. 17 PARAS DAHIYA 414823 24Mar98 (HR)
 2. 43 ARNAV BHARDWAJ 407930 26Mar99 (HR)
 3. 52 EKLAVYA SINGH 409166 24Apr00 (JH)
 4. 58 AMIT BENIWAL 411233 6Mar00 (HR)
 5. 63 HIMANSHU MOR 406697 4Jan01 (HR)
 6. 83 ROHIT KUMAR 409096 26Jan01 (HR)
 7. 88 SACCHITT SHARRMA 408768 16Jan01 (DL)
 8. 101 SABRANG SANDAL 409090 15Dec99 (CH)
 9. 103 SAGAR SEHRAWAT 409707 6Oct99 (DL)
 10. 108 VAIBHAV KUNDU 414762 28Jul00 (HR)
 11. 117 SUYASH GUPTA 414263 15Mar98 (UP)
 12. 151 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)
 13. 167 SAHISHNU SHARMA 412548 11Sep00 (J&K)
 14. 188 AKHIL DUHOON 413835 3Apr99 (UP)
 15. 192 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 16. 195 ABHISHEK KAKOTI 406576 18Aug98 (HR)
 17. 201 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)
 18. 206 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 19. 221 SAVNEET SINGH BAJWA 413778 16Jan00 (PB)
 20. 224 MAYANK ARYA 411939 18Sep99 (DL)
 21. 297 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 22. 305 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)
 23. 314 DIVESH GAHLOT 414748 1Jan03 (HR)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

 

ALTERNATES U-16

 

 1. 331 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 2. 344 MANAN SINGH 415336 24Oct01 (DL)
 3. 352 YOGESH KALIRAMAN 410756 18Jan98 (HR)
 4. 365 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 5. 397 KUSHAN SHAH 410313 5Feb01 (GJ)
 6. 415 AYUSH DESWAL 410531 18Dec00 (DL)
 7. 470 VIJAYANT DALAL 414253 19Oct00 (HR)
 8. 488 PRIYANSH TOLANI 412618 25May99 (HR)
 9. 749 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)

 

 

BOYS UNDER 18

 

 1. 49 PARAS DAHIYA 414823 24Mar98 (HR)
 2. 52 YUGAL BANSAL 407046 7Jul99 (DL)
 3. 67 MOHIT BHARDWAJ 408884 22Nov97 (DL)
 4. 77 MAYANK YADAV 405989 11Jan97 (DL)
 5. 79 EKLAVYA SINGH 409166 24Apr00 (JH)
 6. 111 ARNAV BHARDWAJ 407930 26Mar99 (HR)
 7. 111 ANUJ MALIK 414201 25Sep98 (HR)
 8. 119 SAGAR SEHRAWAT 409707 6Oct99 (DL)
 9. 147 KARTIK SHARMA 407555 23Jan97 (DL)
 10. 149 PARTH SHARMA 405734 3Aug98 (DL)
 11. 150 KANISHKA GARG 406748 24Sep97 (DL)
 12. 150 KANISHKA GARG 406748 24Sep97 (DL)
 13. 170 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)
 14. 172 SAHAJ SOMANI 407523 18Sep98 (DL)
 15. 175 MANJOT SINGH 410212 (PB)
 16. 177 AZAD SINGH 407329 16Feb96 (HR)
 17. 177 HIMANSHU MOR 406697 4Jan01 (HR)
 18. 187 AMIT BENIWAL 411233 6Mar00 (HR)
 19. 192 SACCHITT SHARRMA 408768 16Jan01 (DL)
 20. 214 HARJASLEEN SINGH 409648 26Nov96 (PB)
 21. 219 YUVRAJ 410750 26May97 (HR)
 22. 223 ANURAG MISHRA 415416 2Jul97 (UP)
 23. 270 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 24. 273 HIMANSHU SAINI 410778 24Jan97 (CH)
 25. 276 SUYASH GUPTA 414263 15Mar98 (UP)

 

 

 

ALTERNATES U-18

 

 1. 295 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 2. 369 AKSHAY CHAUHAN 415944 28Mar98 (HR)
 3. 369 SOHRAAB SINGH 414044 21Jan99 (CH)
 4. 375 KUSHAN SHAH 410313 5Feb01 (GJ)
 5. 402 AKHIL DUHOON 413835 3Apr99 (UP)
 6. 446 SAVNEET SINGH BAJWA 413778 16Jan00 (PB)
 7. 478 ABHISHEK KAKOTI 406576 18Aug98 (HR)
 8. 489 YOGESH KALIRAMAN 410756 18Jan98 (HR)
 9. 489 MAYANK ARYA 411939 18Sep99 (DL)
 10. 489 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)
 11. 551 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)
 12. 551 SABRANG SANDAL 409090 15Dec99 (CH)
 13. 551 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 14. 560 METBA K 405370 13Dec96 (NTA)
 15. 565 SAHISHNU SHARMA 412548 11Sep00 (J&K)
 16. 565 ABHISHEK AHLAWAT 416962 18Apr97 (CH)
 17. 565 VIKAS AHLAWAT 407253 17Aug96 (HR)
 18. 681 VIJAYANT DALAL 414253 19Oct00 (HR)
 19. 817 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)
 20. 822 PRIYANSH TOLANI 412618 25May99 (HR)
 21.