ACCEPTANCE LIST CS-7 UNDER 14 & 16 BOYS n GIRLS @ CHAMUNDA SONIPAT, WEEK : 11 AUGUST 2014

 

GIRLS UNDER 14

 

 1. 36 ANU VERMA 417403 30Sep01 (DL)
 2. 37 ADRIJA BISWAS 413868 3Jan00 (WB)
 3. 51 KIRAN KALKAL 414380 10Sep02 (DL)
 4. 73 ISHIKA GUPTA 409712 11Jan01 (WB)
 5. 106 SMRITI SINGH 413207 14Aug01 (HR)
 6. 116 NANDITA SAXENA 411256 4Jun00 (DL)
 7. 120 PUNYATOYA MOHAPATRA 412247 30Jan01 (WB)
 8. 137 ISHITA SINGH 412240 9‐Jan‐02 (HR)
 9. 153 SAISHA KHANNA 411002 5‐Aug‐02 (HP)
 10. 157 JAHANVI DWIVEDI 414905 13Oct00 (UP)
 11. 159 VANSHIKA CHOUDHARY 412418 25‐Aug‐02 (UP)
 12. 174 ASMITA KAUR 413532 9Jun02 (HR)
 13. 192 SANDEEPTI SINGH RAO 415996 8May03 (HR)
 14. 219 RHYTHM ASWAL 414337 14Feb02 (DL)
 15. 269 RENNE SINGLA 415761 2‐Dec‐04 (HR)
 16. 313 GAURI AGARWAL 414620 30Aug00 (DL)
 17. 335 GAURISA DABRAL 415734 26Nov02 (DL)
 18. 409 ANANYA SHUKLA 414415 29Aug02 (UP)
 19. 441 ISHIKA SHARMA 418895 26Jul00 (RJ)
 20. 448 AKSHITA SHARMA 414226 23Mar01 (DL)
 21. 546 NILANJANA PARUI 419934 30Nov01 (UP)
 22. 637 ANUSHKA SHARMA 414225 23Mar01 (DL)
 23. 637 JAGMEET KAUR 419738 7‐Nov‐02 (DL)
 24. 637 SHRADHA CHHABRA 418022 20‐Sep‐02 (DL)
 25. 802 ANUSHKA BELWAL 418776 18Dec04 (DL)

 

 

GIRLS UNDER 16

 

 1. 30 NEERU 413770 7Aug00 (HR)
 2. 101 ADRIJA BISWAS 413868 3Jan00 (WB)
 3. 116 ANU VERMA 417403 30Sep01 (DL)
 4. 129 ISHIKA GUPTA 409712 11Jan01 (WB)
 5. 129 KIRAN KALKAL 414380 10Sep02 (DL)
 6. 142 JAGRITI D CHOUDHRY 408371 2‐Sep‐98 (DL)
 7. 172 SHEETAL KAMAL 411970 24‐Dec‐98 (DL)
 8. 185 NANDITA SAXENA 411256 4‐Jun‐00 (DL)
 9. 220 PUNYATOYA MOHAPATRA 412247 30Jan01 (WB)
 10. 242 SAISHA KHANNA 411002 5‐Aug‐02 (HP)
 11. 249 PRARTHANA DWIVEDI 412064 3‐Dec‐99 (DL)
 12. 252 JAHANVI DWIVEDI 414905 13Oct00 (UP)
 13. 254 SMRITI SINGH 413207 14Aug01 (HR)
 14. 269 SHREYA MONDAL 415903 25Apr99 (WB)
 15. 338 ISHITA SINGH 412240 9‐Jan‐02 (HR)
 16. 440 VANSHIKA CHOUDHARY 412418 25‐Aug‐02 (UP)
 17. 444 ASMITA KAUR 413532 9Jun02 (HR)
 18. 444 GAURI AGARWAL 414620 30Aug00 (DL)
 19. 574 MRINALINI KAUSHIK 415200 7‐Nov‐99 (DL)
 20. 579 ISHIKA SHARMA 418895 26Jul00 (RJ)
 21. 633 RHYTHM ASWAL 414337 14Feb02 (DL)
 22. 687 NILANJANA PARUI 419934 30Nov01 (UP)
 23. MOHANI MALIK 415833 (HR)

 

BOYS UNDER 14

 

 1. 7 HIMANSHU MOR 406697 4Jan01 (HR)
 2. 11 RISHABH SHARDA 408291 9Jan00 (CH)
 3. 47 VAIBHAV KUNDU 414762 28Jul00 (HR)
 4. 54 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)
 5. 57 ANMOL RATTAN KAMBOJ 410863 13Jul00 (CH)
 6. 63 RHYTHM MALHOTRA 410533 29Mar01 (DL)
 7. 63 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 8. 78 ROSHAN KUMAR 416445 1Jan01 (BR)
 9. 93 AAKASH AHLAWAT 414441 3Apr02 (HR)
 10. 104 SAMIT KESARI 415077 15Jul01 (UP)
 11. 111 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)
 12. 126 DIVESH GAHLOT 414748 1Jan03 (HR)
 13. 135 ADITYA VARDHAN ROY CHOWDHURY 412114 1Feb02 (WB)
 14. 137 AISHWARYA KUNWAR GOEL 410530 24Oct00 (UP)
 15. 140 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 16. 146 KEMP AIDAN O BRIEN 411012 25Nov00 (WB)
 17. 146 UDIT KUMAR KAMBOJ 413235 2‐May‐01 (HR)
 18. 166 SAHAJ PUNJ 411599 26May00 (CH)
 19. 171 PARAS MAAN 415570 17May00 (DL)
 20. 171 SHRUT MOHAN NARGETA 411840 23Aug02 (PB)
 21. 182 NAMAN SHARMA 414049 9May01 (DL)
 22. 182 AMAAN MOHD SIDDIQUI 413053 26Dec01 (DL)
 23. 190 ASAV KUMAR 411170 4Jan02 (CH)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

ALTERNATES

 

 1. 190 SARTHAK SUDEN 416265 3‐Oct‐01 (DL)
 2. 199 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 3. 206 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 4. 228 VIKRAM ADITYA SINGH KADIAN 416347 8Jul02 (HR)
 5. 234 BHAVESH KUMAR AGARWAL 413128 2Aug01 (HR)
 6. 236 TUSHAR AGGARWAL 413236 5Dec00 (HR)
 7. 258 KARTHIK SINGH PANWAR 414051 22Mar01 (DL)
 8. 258 VANSH KAPOOR 413704 1Sep02 (DL)
 9. 264 SARTHAK JAITLEY 411118 2Jan02 (DL)
 10. 264 DEEPENDER GREWAL 416854 14Sep01 (HR)
 11. 268 NITIN JAIPAL SINGH 417260 14Aug02 (HR)
 12. 268 KSHITIJ NAVKUSH 414816 30‐Jan‐01 (DL)
 13. 275 KARTHIK M S 411508 24May00 (TN)
 14. 279 NISHANT DABAS 414708 2Dec03 (DL)
 15. 283 HRITIK BAWEJA 414739 28Aug00 (HR)
 16. 288 SAM CHAWLA 414633 19Jan03 (HR)
 17. 303 AARYAN PANDIT 413716 27Mar02 (HR)
 18. 319 SARABJOT SINGH 416168 12Jun03 (CH)
 19. 358 RITIK RANA 416388 8Jun02 (DL)

 

 

BOYS UNDER 16

 

 1. 71 HIMANSHU MOR 406697 4Jan01 (HR)
 2. 76 RISHABH SHARDA 408291 9Jan00 (CH)
 3. 90 ARGHYA DAS 411820 11Mar99 (WB)
 4. 97 HARSHIT SHARMA 409843 5‐Apr‐98 (DL)
 5. 121 MOHAK BAJAJ 409263 8Jan98 (DL)
 6. 133 SUYASH GUPTA 414263 15Mar98 (UP)
 7. 152 PRITHVI KHANNA 411570 31Aug98 (DL)
 8. 158 VAIBHAV KUNDU 414762 28Jul00 (HR)
 9. 170 YUGANK BHARDWAJ 413526 4Jan98 (HR)
 10. 175 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 11. 179 ROSHAN KUMAR 416445 1Jan01 (BR)
 12. 220 ANMOL RATTAN KAMBOJ 410863 13Jul00 (CH)
 13. 240 VIPUL MEHTA 412233 17Jan01 (DL)
 14. 252 PARTH SHARMA 405734 3Aug98 (DL)
 15. 252 PRABHAV AGARWAL 408050 10Aug00 (DL)
 16. 257 VATSAL CHAUHAN 415943 17Jan00 (HR)
 17. 270 HARSHIT YADAV 410162 11Jan01 (DL)
 18. 276 RITVIK KASHYAP 408638 9Sep99 (DL)
 19. 281 AISHWARYA K GOEL 410530 24Oct00 (UP)
 20. 289 SAMIT KESARI 415077 15Jul01 (UP)
 21. 289 PARMEET SINGH DEOL 408870 8Aug98 (CH)
 22. 303 RHYTHM MALHOTRA 410533 29Mar01 (DL)
 23. 314 KEMP AIDAN O BRIEN 411012 25Nov00 (WB)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

ALTERNATES

 

 1. 314 ADITYA VARDHAN ROY CHOWDHURY 412114 1Feb02 (WB)
 2. 377 SIDDHARTH ASAUDHA 408800 13Sep99 (DL)
 3. 394 TANISH SHARRMA 415964 22Feb99 (DL)
 4. 439 KARTIK GUPTA 410371 21Oct98 (UP)
 5. 439 MOHIT SHARMA 414163 22May99 (HR)
 6. 472 KARTHIK M S 411508 24May00 (TN)
 7. 472 ANKUSH MISHRA 410833 3Mar98 (PB)
 8. 478 CHAITANYA CHOUDHARY 413638 14Jul01 (HR)
 9. 516 TUSHAR AGGARWAL 413236 5Dec00 (HR)
 10. 520 NAMAN SHARMA 414049 9May01 (DL)
 11. 551 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 12. 565 DIVESH GAHLOT 414748 1Jan03 (HR)
 13. 618 RITHIK VOHRA 419233 20Jan98 (DL)
 14. 618 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 15. 634 HARMEET LUTHRA 409823 15Jan99 (UP)
 16. 634 KARTHIK SINGH PANWAR 414051 22Mar01 (DL)
 17. 862 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)
 18. 862 SAHAJ PUNJ 411599 26May00 (CH)
 19. 862 HRITIK BAWEJA 414739 28Aug00 (HR)
 20.