ACCEPTANCE LIST CS-7 U-14 & 16 BOYS n GIRLS @ CHAMUNDA SONIPAT

03 NOVEMBER 2014

 

GIRLS U-14

 

 1. 55 SMRITI SINGH 413207 14Aug01 (HR)
 2. 96 VANSHIKA CHOUDHARY 412418 25Aug02 (UP)
 3. 99 NANDITA SAXENA 411256 4Jun00 (DL)
 4. 112 SANDEEPTI SINGH RAO 415996 8May03 (HR)
 5. 133 NANDINI SINGH 409644 21Apr00 (CH)
 6. 134 ISHITA SINGH 412240 9Jan02 (HR)
 7. 146 DURVA R DEO 410657 14Jun02 (MH)
 8. 168 SHEFALI ARORA 414464 27Sep01 (DL)
 9. 220 RHYTHM ASWAL 414337 14Feb02 (DL)
 10. 223 SAGRIKA SINGH 417923 29Oct01 (HR)
 11. 223 MEHAK KUMAR 415473 19Oct00 (DL)
 12. 232 GAURISA DABRAL 415734 26Nov02 (DL)
 13. 236 SURBHI CHAAROTIA 414306 24Nov01 (UP)
 14. 272 RENNE SINGLA 415761 2Dec04 (HR)
 15. 292 ISHIKA SHARMA 418895 26Jul00 (RJ)
 16. 334 YAMINI RAUTELA 419060 12Oct02 (UP)
 17. 353 ARCHITA MAHALWAL 417393 30Jun02 (DL)
 18. 387 ANANYA SHUKLA 414415 29Aug02 (UP)
 19. 396 MANVI TYAGI 417158 30Jan02 (UP)
 20. 441 SANYUKTA JITENDRA SHARMA 420094 20Apr03 (MP)
 21. 479 PALAK CHOUDHARY 419412 15Mar02 (DL)
 22. 556 ISHPREET KAUR 419549 28Jul03 (DL)
 23. 649 ANUSHKA BELWAL 418776 18Dec04 (DL)
 24. 792 KAASHVI THAPLIYAL 419405 20Oct05 (DL)
 25. GEETHAM MISHRA  418674
 26. HARSHITA CHAUHAN  417901

 

 

GIRLS U-16

 

 1. 79 JAHNAVI SHIVRAN 412489 15Nov99 (HR)
 2. 94 SMRITI SINGH 413207 14Aug01 (HR)
 3. 109 REETIKA GREWAL 415111 15Aug01 (DL)
 4. 147 RISHIKA SHARMA 412877 26Aug99 (DL)
 5. 171 NANDITA SAXENA 411256 4Jun00 (DL)
 6. 203 NANDINI SINGH 409644 21Apr00 (CH)
 7. 227 SHEFALI ARORA 414464 27Sep01 (DL)
 8. 227 MRINALINI KAUSHIK 415200 7Nov99 (DL)
 9. 247 VANSHIKA CHOUDHARY 412418 25Aug02 (UP)
 10. 270 ISHITA SINGH 412240 9Jan02 (HR)
 11. 272 SANDEEPTI SINGH RAO 415996 8May03 (HR)
 12. 272 MONIKA CHOUDHARY 414547 13Aug99 (KA)
 13. 340 ISHIKA SHARMA 418895 26Jul00 (RJ)
 14. 428 DURVA R DEO 410657 14Jun02 (MH)
 15. 428 MEHAK KUMAR 415473 19Oct00 (DL)
 16. 455 SURBHI CHAAROTIA 414306 24Nov01 (UP)
 17. 495 RHYTHM ASWAL 414337 14Feb02 (DL)
 18. 499 ARCHITA MAHALWAL 417393 30Jun02 (DL)
 19. 571 GAURISA DABRAL 415734 26Nov02 (DL)
 20. ANANYA SHUKLA  414415

 

 

 

 

 

BOYS U-14

 

 1. 45 DIVESH GAHLOT 414748 1Jan03 (HR)
 2. 50 RHYTHM MALHOTRA 410533 29Mar01 (DL)
 3. 56 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 4. 87 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 5. 101 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 6. 103 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 7. 117 SREE HARSHIT CHENNUPATI 414194 15Jun01 (AP)
 8. 145 UDIT KUMAR KAMBOJ 413235 2May01 (HR)
 9. 168 TUSHAR AGGARWAL 413236 5Dec00 (HR)
 10. 171 SAMMAR RAINA 411251 3Jun02 (DL)
 11. 173 RITIK RANA 416388 8Jun02 (DL)
 12. 176 NISHANT DABAS 414708 2Dec03 (DL)
 13. 177 VAIBHAV SINGH BISHT 410817 2Oct02 (UP)
 14. 181 VIJAYANT DALAL 414253 19Oct00 (HR)
 15. 185 HRITIK BAWEJA 414739 28Aug00 (HR)
 16. 190 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)
 17. 196 BHAVESH KUMAR AGARWAL 413128 2Aug01 (HR)
 18. 197 KARTHIK M S 411508 24May00 (TN)
 19. 198 AAYUSH GOYAL 408639 11Mar01 (DL)
 20. 204 PARAS MAAN 415570 17May00 (DL)
 21. 212 ASAV KUMAR 411170 4Jan02 (CH)
 22. 219 RUDRA KAPOOR 410666 10Jul03 (UP)
 23. 226 MANIK SINGH 412768 17Aug02 (HR)
 24.  SPECIAL EXEMPT

 

 

ALTERNATES

 

 1. 237 ADITYA V MANN 415853 17Feb03 (DL)
 2. 261 ARCHIT JUNEJA 417382 14Sep00 (CH)
 3. 263 AVIK CHAUDHERY 415279 30Nov01 (DL)
 4. 272 UDDAYVIR SINGH 414420 17Dec02 (CH)
 5. 277 VANSH KAPOOR 413704 1Sep02 (DL)
 6. 280 SARTHAK SINGH 417924 29Oct01 (HR)
 7. 285 AARYAN PANDIT 413716 27Mar02 (HR)
 8. 285 SIDDHARTH SHARMA 414052 29May01 (DL)
 9. 298 YASH DABAS 414707 5Feb02 (DL)
 10. 314 PRATEEK SAROHA 414264 23Feb02 (HR)
 11. 323 RICKY SEHRAWAT 415276 23Aug02 (DL)

 

 

 

 

 

BOYS U-16

 

 1. 88 VAIBHAV KUNDU 414762 28Jul00 (HR)
 2. 133 AKHIL DUHOON 413835 3Apr99 (UP)
 3. 147 SIDDHARTH ASAUDHA 408800 13Sep99 (DL)
 4. 150 DIVESH GAHLOT 414748 1Jan03 (HR)
 5. 153 MAYANK ARYA 411939 18Sep99 (DL)
 6. 165 NAMAN SEHRAWAT 412194 21Dec00 (DL)
 7. 220 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 8. 244 RHYTHM MALHOTRA 410533 29Mar01 (DL)
 9. 247 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 10. 266 AAYUSH GOYAL 408639 11Mar01 (DL)
 11. 287 YOGESH KALIRAMAN 410756 18Jan98 (HR)
 12. 298 SUNIL JAMUDA 415368 17Oct99 (DL)
 13. 313 AISHWARYA K GOEL 410530 24Oct00 (UP)
 14. 313 TUSHAR AGGARWAL 413236 5Dec00 (HR)
 15. 318 SANJIT SINGH PAHUJA 409024 12Aug99 (DL)
 16. 330 RISHI RUDRAKSHA MITRA 413866 10Jan00 (DL)
 17. 346 SHUBHAM GAJRAJ 417849 12Oct99 (RJ)
 18. 368 AJAY MALIK 417007 16Jan03 (HR)
 19. 398 KARTHIK M S 411508 24May00 (TN)
 20. 403 MOHIT SHARMA 414163 22May99 (HR)
 21. 423 PRIYANSH TOLANI 412618 25May99 (HR)
 22. 423 HRITIK BAWEJA 414739 28Aug00 (HR)
 23. 435 RITIK RANA 416388 8Jun02 (DL)
 24.  SPECIAL EXEMPT

 

 

ALTERNATES

 

 1. 471 VIJAYANT DALAL 414253 19Oct00 (HR)
 2. 486 AVIK CHAUDHERY 415279 30Nov01 (DL)
 3. 486 SAKSHAM AGGARWAL 415270 10Nov99 (DL)
 4. 500 YASH DABAS 414707 5Feb02 (DL)
 5. 518 SREE HARSHIT CHENNUPATI 414194 15Jun01 (AP)
 6. 520 AYUSH SHARMA 418902 18Nov01 (RJ)
 7. 532 SARANG GARG 414444 13Aug00 (UP)
 8. 557 JYOT SHIKHAR 416299 23Jun99 (CH)
 9. 557 UDIT KUMAR KAMBOJ 413235 2May01 (HR)
 10. 611 PIYUSH MALIK 413673 3Sep98 (DL)