ACCEPTANCE LIST CS-7 U-12/14 BOYS & GIRLS

@ CHAMUNDA SONIPAT WEEK 15 DECEMBER 2014

 

GIRLS U-12

 

 1. 27 ASMITA KAUR 413532 9Jun02 (HR)
 2. 51 YANA DHAMIJA 415988 7May04 (HR)
 3. 65 SHREYA CHAKRABORTY 416842 31Mar02 (WB)
 4. 67 GAURISA DABRAL 415734 26Nov02 (DL)
 5. 73 SANJANA SIRIMALA 416127 16Nov04 (AP)
 6. 120 ANJALI RATHI 417258 28Feb06 (HR)
 7. 161 VEDA VARSHITA RANABOTHU 416175 5Jan04 (AP)
 8. 166 SHALINI P PUNEKAR 417305 31Jul05 (KA)
 9. 166 RACHITA TALWAR 417248 14Oct04 (DL)
 10. 166 ANUSHKA BELWAL 418776 18Dec04 (DL)
 11. 200 SANYUKTA JITENDRA SHARMA 420094 20Apr03 (MP)
 12. 209 ANUMEHA VERMA 418777 20Nov05 (HR)
 13. 209 SANJANA AIE REDDY 415022 7Dec02 (AP)
 14. 215 ISHPREET KAUR 419549 28Jul03 (DL)
 15. 230 KAASHVI THAPLIYAL 419405 20Oct05 (DL)
 16. 341 VAINAVI THAPLIYAL 416233 24Jan03 (UK)
 17. 379 KHUSHI BHASKAR SAWANT 417803 22Jul02 (RJ)
 18. AARYA KAILAS ZALTE 

 

 

GIRLS U-14

 

 1. 135 ASMITA KAUR 413532 9Jun02 (HR)
 2. 164 SHEFALI ARORA 414464 27Sep01 (DL)
 3. 167 AKSHITA SHARMA 414226 23Mar01 (DL)
 4. 197 ANUSHKA SHARMA 414225 23Mar01 (DL
 5. 206 SURBHI CHAAROTIA 414306 24Nov01 (UP)
 6. 222 GAURISA DABRAL 415734 26Nov02 (DL))
 7. 229 ISHIKA SHARMA 418895 26Jul00 (RJ)
 8. 245 YANA DHAMIJA 415988 7May04 (HR)
 9. 309 SANJANA SIRIMALA 416127 16Nov04 (AP)
 10. 315 SHREYA CHAKRABORTY 416842 31Mar02 (WB)
 11. 390 ANANYA SHUKLA 414415 29Aug02 (UP)
 12. 412 PUNEKAR P SHALINI 417305 31Jul05 (KA)
 13. 420 SANYUKTA JITENDRA SHARMA 420094 20Apr03 (MP)
 14. 494 VEDA VARSHITA RANABOTHU 416175 5Jan04 (AP)
 15. 517 SANJANA AIE REDDY 415022 7Dec02 (AP)
 16. 571 ISHPREET KAUR 419549 28Jul03 (DL)
 17. 619 ANUSHKA BELWAL 418776 18Dec04 (DL)
 18. 707 VAINAVI THAPLIYAL 416233 24Jan03 (UK)
 19. AARYA KAILAS ZALTE
 20. ANANYAA BHARGAVA  412046
 21. 752 RACHITA TALWAR 417248 14Oct04 (DL)
 22. 809 KAASHVI THAPLIYAL 419405 20Oct05 (DL)
 23. MUSKAAN YADAV  420090

 

 

 

 

 

BOYS U-12

 

 1. 15 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 2. 16 ASAV KUMAR 411170 4Jan02 (CH)
 3. 49 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 4. 61 NITIN JAIPAL SINGH 417260 14Aug02 (HR)
 5. 78 ANMAY YOGESH DEVARAJ 416157 7Apr04 (KA)
 6. 86 LESTON VAZ 413903 26Nov03 (MH)
 7. 105 MANIK SINGH 412768 17Aug02 (HR)
 8. 112 AJAY KUNDU 416060 23Sep03 (HR)
 9. 113 PRANAV CHOPRA 414438 24Mar03 (CH)
 10. 114 DIVYANSH AGRAHARI 414829 26Apr02 (UP)
 11. 122 AONJANEYA BANERJEE 418207 19Jun03 (WB)
 12. 122 D ANIRUDH KRISHNA 417040 24Apr03 (HR)
 13. 129 AMAN DAHIYA 418850 18Aug04 (HR)
 14. 130 TANISH SINGLA 419409 4Mar02 (DL)
 15. 133 UDIT GOGOI 415344 17Dec04 (AS)
 16. 159 SAM CHAWLA 414633 19Jan03 (HR)
 17. 167 ADITYA RATHI 417243 13Jun05 (HR)
 18. 187 ADITYA SARASWAT 418140 10Jan02 (UP)
 19. 214 HIMANSHU DUHAN 418660 15Feb02 (HR)
 20. 224 ARPAN MANN 417254 26Jan02 (DL)
 21. 224 MOHIT MISHRA 418108 7Apr03 (UP)
 22. 240 RAVINESH RAI 418469 21Oct04 (UP)
 23. 249 KUSH ARJARIA 416381 21Dec03 (MP)
 24. SPECIAL EXEMPT

 

ALTERNATES

 

 1. 256 KHUSH SHARMA 414682 13Apr04 (UP)
 2. 272 JASMEET DUHAN 418781 8Feb05 (HR)
 3. 290 ADITYA CHOPRA 416156 12Nov04 (DL)
 4. 296 HRISHIKESH PARASHAR SANGANDAHALL 416536 23May03 (HR)
 5. 314 ANIMESH VERMA 417321 28Apr02 (HR)
 6. 380 RITIK MANN 418661 4May03 (HR)
 7. 382 BHAVNISH SANGWAN 418843 13Jan02 (HR)
 8. 382 AYUSHMAAN ARJERIA 417609 5Aug05 (MP)
 9. 397 VENKATA AJAY MARREDDY 416128 24Apr04 (KA)
 10. 412 DEEPESH SANGWAN 418662 25Aug02 (HR)
 11. 442 AMBITIOUS GOLDSMITH 417474 2Jan03 (UP)
 12. 442 PRATEK SINGH 416279 1Jul03 (HR)
 13. 442 ARIHANT GOEL 419530 31May04 (UP)
 14. 623 DEVANSH TRIPATHI 417623 29Oct03 (UP)
 15. 713 RISHABH NARAIN 420707 25Apr02 (UP)

 

BOYS U-14

 

 1. 57 AAKASH AHLAWAT 414441 3Apr02 (HR)
 2. 88 KANISHK PAL 414642 17Dec03 (DL)
 3. 102 SHUBHAM SAINI 416723 3Nov02 (HR)
 4. 122 SAMIT KESARI 415077 15Jul01 (UP)
 5. 142 NITIN JAIPAL SINGH 417260 14Aug02 (HR)
 6. 150 SAMMAR RAINA 411251 3Jun02 (DL)
 7. 186 BHAVESH KUMAR AGARWAL 413128 2Aug01 (HR)
 8. 203 ASAV KUMAR 411170 4Jan02 (CH)
 9. 211 AVIK CHAUDHERY 415279 30Nov01 (DL)
 10. 213 PARAS MAAN 415570 17May00 (DL)
 11. 215 MANIK SINGH 412768 17Aug02 (HR)
 12. 219 RUDRA KAPOOR 410666 10Jul03 (UP)
 13. 227 DEEPENDER GREWAL 416854 14Sep01 (HR)
 14. 283 RICKY SEHRAWAT 415276 23Aug02 (DL)
 15. 296 AARYAN PANDIT 413716 27Mar02 (HR)
 16. 308 AYUSH SHARMA 418902 18Nov01 (RJ)
 17. 309 ANMAY YOGESH DEVARAJ 416157 7Apr04 (KA)
 18. 314 ANMOL PANKAJ JAIN 415467 4Dec02 (DL)
 19. 316 PRATEEK SAROHA 414264 23Feb02 (HR)
 20. 329 SAM CHAWLA 414633 19Jan03 (HR)
 21. 336 ADITYA KAUSHIK 417344 22Oct00 (HR)
 22. 341 KSHITIJ NAVKUSH 414816 30Jan01 (DL)
 23. 350 ADITYA SARASWAT 418140 10Jan02 (UP
 24. SPECIAL EXEMPT

 

ALTERNATES

 

 1. 368 AONJANEYA BANERJEE 418207 19Jun03 (WB)
 2. 387 LESTON VAZ 413903 26Nov03 (MH)
 3. 391 AJAY KUNDU 416060 23Sep03 (HR)
 4. 391 ANIRUDH D KRISHNA 417040 24Apr03 (HR)
 5. 399 KUSH ARJARIA 416381 21Dec03 (MP)
 6. 414 TANISH SINGLA 419409 4Mar02 (DL)
 7. 423 PRANAV CHOPRA 414438 24Mar03 (CH)
 8. 424 ARPAN MANN 417254 26Jan02 (DL)
 9. 431 DHAIRYA NAGPAL 416523 22May01 (HR)
 10. 431 DIVYANSH AGRAHARI 414829 26Apr02 (UP)
 11. 482 ABHISHEK KHATRI 416001 14Feb00 (HR)
 12. 484 ARYAN NIJHAWAN 415125 16Nov02 (HR
 13. 784 ARYA GOEL 419529 12Sep00 (UP)