Girls U-16  27-10-2014
MAIN DRAW
S.No Player Name AITA DOB State Rank
1 P.SHIVANUJA(407720)   22.01.2000 AP 59
2 KRUTUKA CHHABRA(410609)   05.01.2001 MH 67
3 RACHANA REDDY(408784)   14.03.2002 AP 75
4 RASHMIKAA SHRIVALLI B(413256)   12.12.2001 AP 89
5 SYEDA SHAJIHA BEGUM(411213)   20.08.2000 AP 131
6 Y.SAHAJA(416948)   29.10.2000 AP 144
7 PATNAIK LASYA(416583)   17.09.2000 AP 146
8 BHAKTI SHAH(414729)   19.05.2003 AP 164
9 VISWANATH MANYA(411216)   08.12.2001 AP 185
10 LIPIKA MURAMALLA(414490)   24.07.2001 AP 202
11 SRUTHI PANDITHURAIN(414676)   15.01.2002 TN 219
12 FIONA REGINALD W(415835)   27.07.1999 AP 226
13 PRAYATHARSHINI R(412210)   23.06.1999 TN 263
14 KAPOOR DHRITI(414177)   29.01.2002 AP 268
15 M.SAHITHI REDDY(414980)   27.10.2001 AP 271
16 M.VINEETA(417222)   17.12.2002 AP 276
17 CHAUHAN TANUJA(414665)   12.12.2001 AP 282
18 SAHITI ANNAM(411227)   11.02.2001 AP 305
19 MONIKA CHOUDHARY(414547)   13.08.1999 KA 312
20 TULASI KORWA(415348)   14.05.2000 AP 331
21 KANIKA SIVARAMAN(417554)   20.08.2003 TN 364
22 K.SREEJA REDDY(416904)   22.07.2001 AP 384
23 ANISHA RAYUDU(416587)   18.01.2003 AP 396
24 SPECIAL EXEMPT        
25 QUALIFIER-1        
26 QUALIFIER-2        
27 QUALIFIER-3        
28 QUALIFIER-4        
29 QUALIFIER-5        
30 QUALIFIER-6        
31 QUALIFIER-7        
32 QUALIFIER-8        
QUALIFIERS- GIRLS U/16
1 K.AVANTHIKA REDDY(412364)   16.01.2002 AP 403
2 SANSKRITHI DAMERA(417454)   11.01.2003 AP 421
3 SANA KHANNA(415496)   01.02.2001 MH 429
4 SRINIDHI S(413390)   04.10.2001 KA 457
5 PAVANA R(417806)   07.12.2002 TN 469
6 SONALI JAISWAI(416091)   16.04.2001 AP 488
7 VIVEHA SIVARAMAN(417553)   21.02.2002 TN 496
8 TANMAYI JADHAV(418103)   23.03.2000 MH 496
9 ANANYA REDDY K(414630)   15.01.2002 AP 525
10 BHASIN SMRITI(415170)   07.12.2002 AP 534
11 SHARANNYA GAWARE(413806)   20.05.2002 MH 534
12 K.DURGA SRIVEDA(418333)   23.12.2001 AP 557
13 GAURI BHAGIA(413707)   12.03.2003 MH 560
14 P.VIDISHA REDDY(417635)   27.09.2002 AP 562
15 ROCHANA GOPALAKRISHNAN(416323)   18.10.2001 TN 562
16 V.SAI HARSHITHA(414787)   18.04.2002 AP 654
17 ANANYA MOHAN(416098)   06.10.2002 AP 667
18 M.AKSHITHA GOUD(414170)   24.05.2002 AP 721
19 A.SANJANA REDDY(415022)   07.12.2002 AP 756
20 KUDUMALA SHREYA(412369)   13.09.2002 AP 756
21 AKANKSHA H C(415192)   08.06.2002 KA  
22 JUVERIA FATHIMA(414496)   03.07.2002 AP