FALCON-AITA  50K Menís Ranking Tennis Tournament 2014
Bhubaneswar, Odisha
Week: 03rd March  to 07th March- 2014
  ACCEPTANCE LIST          
  As on 12th February-2014       
                             MAIN DRAW
Sl.No.                    NAME STATE REGN. NO PTS RANK
1 CHINMAY PRADHAN OR 402456 43 53
2 MOHAMMAD AZHAR WB 407977 38 58
3 RAHUL SADHWANI GJ 415778 30 65
4 NEERAJ CHOUDHARY MP 403919 27 73
5 RAGHAVENDRA SUBRAMANYA KA 403016 27 73
6 ABHINANSU BORTHAKUR AS 403235 26 78
7 BHARAT BHARDWAJ HR 401133 25 82
8 ROHIT RAMPURIA WB 401201 20.5 99
9 SUNNY DAHIYA HR 400145 17 107
10 SARTHAK SIDHARTH OR 404445 17 107
11 FARID ALAM WB B00759 13 125
12 ABHISHEK GAUR DL 414054 11 133
13 NASIR MALIK CH 406740 10 138
14 SAJID UR RAHMAN AP 404609 10 138
15 ARCHIT JAIN DL 400002 10 138
16 BHARATRAM BALAJEE TN 412028 10 138
17 AKSHAY KISHORE KA 405281 9 144
18 PRADEEP DESWAL HR 402016 8.5 153
19 JAGANMAYA PANIGRAHI MH 408157 7 162
20 SANTOSH KU MALLIK OR B00832 6 175
QUALIFYING
1 PRATEEK P BAXI CG 400818 6 175
2 AROON KHATTER MH 401257 5 181
3 AVILASH MISHRA OR 404617 5 181
4 JASDEEP SINGH PB 406983 3 211
5 BIPLAB DAS WB 404286 2 249
6 ROHAN BHATIA MH 402921 2 249
7 SURAJ R KONWAR GJ 408334 2 249
8 SARTHAK DEORAS CG 407440 1 285
9 VARCHASVA TIWARI UK 411841 1 285
10 NISHANT MOHANTY OR 412749 1 285
11 VIJAY BHARDWAJ HR 401132 1 285
12 SIBABRATA SEN WB 411560 - -
13 ABHILASH CHANDRA SAHOO OR 409995 - -
14 JAGMEET SINGH HR 411234 - -
15 NISHANT KUMAR OR 407489 - -
16 SOHIL SINGH   404165 - -
17 AMLANJYOTI BARUAH AS 407703 - -
18 UMESH CHANDRA KHANDURI UP 418676 - -
19 RICHIE AGARWAL WB 405513 - -
20 VP AMAL DEV MH 418101 - -