RAJABHAU RANADE AITA Veterans Tennis Tournament 2014
MAIN DRAW LIST
SNO NAME STATE RANK
       
1 ARUN KANTIMAHANTHU   3
2 SANJAI KUMAR KL 12
3 NARESH KHATRI RAJ 17
4 GURDARSHAN SINGH RAMANA RAJ 19
5 DEVENDRA CHOUDHARY RAJ 28
6 MADHUKAR K KANTIMAHANTHU R TN 30
7 DEVARAJU.VELUPULLA AP 34
8 K. V. SRINIVASA RAO AP 35
9 RAJPAL DESWAL IAF 52
10 VIJAY M DESAI   96
11 DATTU SHINDE    
12 DR MAHENDRA .S. NAVARE    
13 BRAHMPAL MALIK    
14 RAJESH DAVE    
15 BHAVIKA PRAVIN GUNDECHA    
16 M B JADHAV    
17 HARINARAYAN RATHA    
18 VISHVJIT THAKRAR    
19 JOGINDER SINGH MOR    
20 PRASAD APTE    
21 ANIL SHIVDASAN    
22 JAYANT KADHE MAH  
23 SHRIKANT NARKAR    
24 ANUJ GUPTA    
25 M. B. JADHA    
QUALIFYING LIST
SNO NAME STATE RANK
       
1      
2      
3      
4      
WITHDRAWAL
SNO NAME STATE RANK
       
1      
2      
3      
4