SLNO RANK NAME AITA NO DOB STATE PTS
    MAIN DRAW        
1 13 VIJAY KANNAN                   403460 4-Feb-80 (TN) 130
2 40  RASHEIN SAMUEL               400312 3-Aug-92 (KA) 44
3 44  SD PRAJWAL DEV             403575 27-May-96 (KA) 39
4 83  RAGHAVENDRA SUBRAMANYA       403016 15-Apr-93 (KA) 22
5 89  BAVA HAADIN SALIM             400013 3-Dec-94 (KL) 21
6 89  GANESH SRINIVASAN             407288 19-Mar-97 (TN) 21
7 106 D PAGALAVAN                   411346 11-Oct-94 (TN) 16
8 111  A SAI AKRUTH                 403794 24-Oct-94 (AP) 15
9 118  DARSHAN SRINIVASA             404333 10-Jan-94 (KA) 13
10 118  SARTHAK SIDHARTH             404445 31-Dec-94 (OR) 13
11 123  TAHA KAPADIA                 405571 2-Nov-97 (AP) 12
12 123  ARCHIT JAIN                   400002 23-Jan-93 (DL) 12
13 123  JAY SONI                     404658 9-Nov-94 (GJ) 12
14 123  UDAYKUMAR REDDY               420255 28-Apr-80 (TN) 12
15 123  S PRITHVI                   404710 3-Oct-93 (TN) 12
16 123  YUVRAJ CHAUDHHARY             414874 8-Sep-87 (UK) 12
17 132  JAIRAJ SIROHI                 409019 12-Jul-92 (HR) 11
18 132  POORVA S KUMAR               404314 6-Jul-95 (KA) 11
19 135  S RAVI SHANKAR               406857 31-Mar-93 (TN) 10
20 142  PONNALA SIDDARTH             408128 31-Jul-98 (AP) 9
21 142  GAURAV BHATIA                 405729 9-Sep-92 (DL) 9
22 142  SURAJ H                       405420 28-Mar-95 (KL) 9
23   S E        
             
    QUALIFYING        
24 150  RANOLD TIMOTHY-               400975 16-May-88 (KL) 8
25 150  VISHVESH SRIDHARAN           414712 2-Oct-94 (TN) 8
26 164 RIBHAV RAVIKIRAN   26-Sep-96 (KA) 7
27 164  JUDE RAYMOND                   402060 14-Mar-97 (AP) 7
28 164  PRADEEP REDDY                 400077 20-Jun-93 (AP) 7
29 164  AJAY KUMAR GUDISE             415671 7-Dec-93 (AP) 7
30 164  JAGMEET SINGH                 411234 26-Feb-96 (HR) 7
31 164  NAESAR JEWOOR                 409174 14-Oct-94 (KA) 7
32 164  ALOK ARADHYA                 404313 8-Mar-95 (KA) 7
33 164  JAGANMAYA PANIGRAHI           408157 18-Feb-95 (MH) 7
34 180  DEEPAK SENTHIL KUMAR           403947 21-Aug-95 (TN) 6
35 196  NAWAZ SYED ABRAAR             407526 25-Apr-94 (KA) 5
36 196  KRISHNA KUMAR                 420415 5-Jan-79 (KL) 5
37 196  UDAYPRATAP SINGH CHAHAL       406734 11-Dec-94 (NTA) 5
38 208  PARTH AGGARWAL               408988 22-Dec-97 (DL) 4
39 208  ARUNRAJ J S                 405422 3-Feb-93 (KL) 4
40 208  BRUHAD MANKAD                 402879 24-Apr-93 (MH) 4
41 231  SARTHAK DEOVAS               407440 5-May-99 (CG) 3
42 231  BINUMANI M                   414501 17-Nov-73 (KL) 3
43 231  VARCHASVA TIWARI             411841 27-Dec-97 (UK) 3
44 271  SHANE BIDDAIAH                 410264 22-Dec-95 (KA) 2
45 271  PRITISH KUMARR D               400611 15-Sep-83 (KA) 2
46 271  VARUN VENKAT                 406722 22-Dec-99 (KA) 2
47 271  JEFFY JACOB                   417083 26-Oct-95 (KL) 2
48 271  ADRIAN BRUCE                 413142 22-Sep-97 (TN) 2
49 322  N AJAY PRUTHVI                 409665 11-Dec-95 (AP) 1
50 322  KOONWAR                       407328 18-Feb-96 (DL) 1
51 322  TATHAGAT CHARANTIMATH         407795 1-Dec-98 (KA) 1
52    NR KARTHIK AYYAPPA           418098      
53    ADITHYAN SREEKUMAR           419539      
54    JONTY STEVE                   415208      
55    AVIK ANAND RAMESH 41555      
56    HAADIN BAVA                   400013      
57    HAMRAZ MOHAMMED               405586      
58    JADWANSH NARAYAN KUSHWAHA     416351      
59      Ashwin Chakravarthy R 41275      
60    RAHUL SHANKAR                 409242