AITA-LOGO
   NOAH MENS Ranking 50K
     
  ACCEPTANCE LIST    
  MAIN DRAW /QUALIFYING          
  29/9/2014  
1 V.M.Ranjeet TN 30/09/1985 401475 22 85      
2 T.Elwin Antony TN 6‐Oct‐91 401942 24 78.5      
3  Suraj R Prabodh KA 8‐Jan‐95 405680 25 78      
4 S.D.Prajwal Dev KA 27/05/1996 403575 38 48      
5 H.Mohammed Yunus TN 15/05/1994 402390 54 34      
6 Vignesh Veerabhadran TN 20/03/1989 400779 61 31      
7 Manu Bajpai KA 25/07/1987 417347 71 28      
8 Manav Kumar Chakma  AS 15‐Jan‐94 403712 76 27      
9 Kunal R Vazirani MH 16/03/1997 406918 79 26      
10 RAMA RISHAB AP  19‐Jun‐95 404741 82 25      
11 RAGHAVENDRA SUBRAMANYA KA  15‐Apr‐93 403016 89 22      
12 Kondri Srinivas AP 04/08/1994 403494 103 16      
13 MANINDER SINGH HR  20‐Jan‐93 401749 103 16      
14 Sarthak Sidharth OR  31‐Dec‐94 404445 103 16    
15 Rohan Bhatia MH  14‐Jan‐95 402921 106 15      
16 A Sai Akruth AP 24/10/1994 403794 106 15      
17 Kamal Kishor Maderana  RJ 01/07/1995 404081 108 13      
18 Ganesh Srinivasan  TN  19/03/1997 407288 108 13      
19 Ansu Kumar Bhuyan OR 15‐Dec‐95 401169 108 13      
20 Darshan Srinivasa KA 10/01/1994 404333 117 12      
21 Samyukth Balaji TN 16‐Sep‐97 408463 117 12      
22 Rashein Samuel KA  3‐Aug‐92 400312 117 12      
23 Poorva S Kumar   6 July 1995 404314 117 12      
24 SPECIAL Exe                
                   
  QUALIFYING                
25 S.Prithvi TN 03/10/1993 404710 125 11.5      
26 Irfan Husain TN 28‐May‐92 401528 135 10      
27 D PAGALAVAN TN  11‐Oct‐94 411346 135 10      
28 TAHA KAPADIA (For Main Draw) AP 2‐Nov‐97  405571 150 8.5      
29 Santosh Kumar Mallik OR  13‐Mar‐81 416376 151 8      
30 Niki K Poonacha TN 27/04/1995 406479 151 8      
31 Gokul Suresh TN 06/02/1997 405475 151 8      
32 Rohin Gajree HR 12‐Jul‐96 402838 164 7      
33 SAHIL GAWARE   MH 08/07/1997 408394 164 7      
34 Suraj H KA 28/03/1995 405420 164 7      
35 T.S.Jude Raymond AP  14‐Mar‐97 402060 175 6      
36 VISHVESH SRIDHARAN  TN 02/10/1994 414712 175 6      
37 Rohan Gogoi AS 24‐Dec‐97 409969 191 5      
38  Jagmeet Singh HR 26‐Feb‐96 411234 191 5      
39  Parasdeep Singh Virk HR 29/05/1995 411183 203 4      
40 Vishwanath Savadi KA 10‐Feb‐91 401699 203 4      
41 NASIR MALIK CH  12‐Apr‐86 406740 203 4      
42 Reddy Udaykumar.V TN 28/04/1980 420255 203 4      
43 Arjun Ramakrishnan TN 20/04/1997 406768 203 4      
44 Sarthak Deoras CG 05/05/1999 407440 219 3      
45 Gautam Anand UP  10‐Oct‐95 402620 219 3      
46 Ribhav R KA 26‐Sep‐96 410795 259 2      
47 Charantimath Tathagat KA 1‐Dec‐98 407795 308 1      
48 Shane Biddaiah KA 22‐Dec‐95 410264 308 1      
49 Shantha Kumar Kasiliya Sekar TN 05/07/1987 418724 - -    
50 Vivek Balakrishnan TN 27/01/1987 415667 - -      
51 M.Senthil Kumar  TN 20/10/1984 415751 - -      
52 BIBASWAN DEB - - 407754[1] - -      
53  P.Apuroop Reddy AP 14/04/1999 405296 - -      
54  Rahul Shankar - - 409242 - -      
55 C. Nellai kannan TN - 420488 - -      
56 Arun V - 23/06/1983 410407 - -      
57 AGRAJ SHARMA UP 05/11/1987 418127 - -      
58 PITABAS PANDA OR 18/06/1990 416529 - -      
59 Rajneesh Bhandari - 17/12/1999 412730 - -      
60 Unique Kaushik HA   418482 - -      
61 Aditya Jain   02/10/1997 410374 - -      
62 Aishwien Chakravarthy   17/08/1997 412775 - -      
63 Shekar Jaiswal   28/11/1993 412348 - -      
64 Awani Dahiya   30/03/1994 415834 - -      
65              
66              
67              
68              
69              
70              
71              
72              
73              
74              
75              
76              
     
     
     
     
     
     

[1]
Author:
Please check - Renewed Aita number is given here but 2 points not updated from Old Aita number