FERGUSSON COLLEGE ALL INDIA RANKING WOMEN'S 1.5 LAC TENNIS TOURNAMENT 2013
MAIN DRAW LIST
SNO. WOMEN'S STATE RANK AITA NO
         
1 VICTORIA CHEHAL NTA 16 406466
2 SNEHA PADAMATA AP 19 403200
3 MANYA NAGPAL DLI 20 402141
4 SMRITI JOON HAR 22 402348
5 SANYA MADAN DLI 29 404032
6 PREETHI UJJINI KAR 31 403087
7 VARUNYA CHANDRASHEKAR KAR 33 405601
8 SHALAKA UDDUR MANJUNATH KAR 36 403747
9 SAYALI BHILARE MAH 38 401278
10 R.NEHARIKA AP 53 407378
11 AAREYALEE CHAVAAN MAH 55 402491
12 TANVEE BOSE DLI 57 404923
13 SIMRAN WADHWA DLI 60 406565
14 KIRANDEEP KAUR KOTADE GUJ 63 402210
15 KRISHNALI BHONSLE MAH 68 402008
16 MAHRUKH MOINUDDIN KOKNI MAH 71 406308
17 M.ARTHI TN 72 409171
18 ARUSHI BHASIN DLI 72 405392
19 SWETA NALEKALA AP 78 401715
20 SHARMEEN RIZVI MAH 82 407141
QUALIFYING LIST
SNO. WOMEN'S STATE RANK AITA NO.
         
1 NUPUR UMASHANKAR KAR 84 406758
2 SNIGDHA PADAMATA AP 88 413289
3 OMLATA RAI UP 91 401402
4 SINDHU JANAGAM AP 100 405822
5 SWETHA SREE HARI TN 104 403763
6 VAIBHAVI TRIVEDI GUJ 114 406081
7 ANUSHKA SATHE MAH 115 407366
8 B MOULIKA RAM AP 115 405300
9 NAGAM SOWMYA NAIDU AP 131 413260
10 BHARGAVI MANGUDKAR MAH 146 406531
11 DHARA BHARAT THAKOR GUJ 170 413391
12 ABHISHEKTA PANDEY UP 206 403825
13 KIRAN SOLANKAR MAH 206 406941
14 GURMEHAR KAUR PUB   415055
15 RUTUJA RAJMANE MAH   413066
16 R.NEHARIKA AP   404741
17 NIKITHA TIRDALA AP   412856
18 GOHAD APOORVA NAGESH MAH   414662
19 AASHNA AMIT LUNKAD MAH   416366
20 LUNKAD AMIT AASHNA MAH    
21 NAGAM SOWMYA NAIDU AP   413206
22 CH SAI NIKITHA AP   410433
WITHDRAWAL
         
1 SEEMA KUMARI DLI 91 407237
2 JOSHINI TULI DLI 107 402841
3 NAMITA BAL MAH 44 401428