Jamshri Open All India Ranking 1 lac Tennis Tournament 2015
MAIN DRAW LIST
SNO. WOMEN'S STATE RANK AITA NO
         
1 AASTHA DARGUDE (MH) 31 408579
2 ISKA AKSHARA (AP) 40 403936
3 NIDA KAMAL (MH) 51 408724
4 NIKU AMIN (GJ) 53 402892
5 VAIBHAVI TRIVEDI (GJ) 53 406081
6 SAUMYA VIG (GJ) 57 405882
7 SAHAN P SHETTY (KA) 60 411636
8 VARUNYA CHANDRASHEKAR (KA) 64 405601
9 ISKA TEERTHA (AP) 69 403935
10 VASAVI GANESAN (TN) 83 409725
11 DISHA SATISH AGARWAL (DL) 91 400009
12 AMREEN NAAZ (AP) 92 406238
13 SINDHU JANAGAM (AP) 97 405822
14 SMRITI JOON (HR) 97 402348
15 MAHRUKH KOKNI (MH) 97 406308
16 KRISHNALI BHONSLE (MH) 97 402008
17 KIRANDEEP KAUR KOTADE (GJ) 105 402210
18 DHARA BHARAT THAKOR (GJ) 112 413391
19 ANUSHKA SATHE (MH) 114 407366
20 DAKSHATA PATEL (MH) 114 408104
21 SHARMEEN RIZVI (MH) 114 407141
22 SWETA NALEKALA (AP) 119 401715
23 PRAGATI SOLANKAR (MH) 121 409407
24 ANUSHA KONDAVEETI (AP) 144 407724
QUALIFYING LIST
SNO. WOMEN'S STATE RANK AITA NO.
         
1 DEEKSHA AJIT (AP) 155 409654
2 SERAH MENEZES (MH) 166 408368
3 SHIVANTIKA VERMA (MP) 175 411412
4 DEEPSHIKHA SAW (GJ) 175 413940
5 TEJAL NIRANJAN KULKARNI (MH) 175 410896
6 SHEETAL SHETTY (MH) 175 415904
7 SURABHI AKHILA NAND (UP) 201 412601
8 KIRAN SOLANKAR (MH) 209 406941
9 SUPRABHA R.PUJARI (MH) 209 409416
10 PRIYANKA RODRICKS (MH) 209 418686
11 APARNA KONDAVEETI     407723
12 TEJASVI NANDKUMAR KATE     414397
13 MEGHA MUTHUKUMARAN     409326
14 ISHA GHAISAS     416012
15 SUPRIYA MALLAYA     400131
16 SINHA SANJAY KOSAMBI     419053
17 SHEVLINI VERMA     412302
18 VRUSHALI KHAIRE     410632
19 SRISHTI RAY     410140
20 TANYA BURGULA     403856
21 ISHIKA YADAV     418211
22 CATELINE GOMEZ      
WITHDRAWAL
         
1        
2        
3